20 mei 2014

Om patiënten inzicht te geven in de kwaliteit van zorg publiceert het Antoni van Leeuwenhoek vanaf 19 mei 2014 de overlevingscijfers voor een tiental tumorsoorten op een website. Hiermee laat het instituut zien dat de kans op overleving voor de meeste tumoren in de loop der jaren is verbeterd.

Eerder al maakte het AVL de analyse van de jaarlijkse sterfgevallen in het ziekenhuis bekend en de hoeveelheid operaties en/of onderzoeken die per tumorsoort zijn uitgevoerd afgezet tegen de landelijk geldende norm.

Personalised medicine borstkanker

Behandeling op maat (personalised medicine) heeft zeer waarschijnlijk bijgedragen aan de betere overleving van patiënten met kanker, aldus het AVL. Bij bijvoorbeeld borstkanker is de ontwikkeling op het gebied van behandeling op maat eerder ingezet. 20 jaar geleden werden de behandelingen aangepast voor vrouwen voor en na de menopauze. Daarna volgden de differentiatie in behandeling voor hormoon- en niet hormoongevoelige borstkanker, kregen patiënten van het AVL steeds vaker een chemobehandeling voorafgaand aan de operatie en kon bijvoorbeeld door het gebruik van de Mammaprint het risico op terugkeer van de borstkanker beter worden voorspeld. Op basis van tumorkenmerken kan steeds beter geselecteerd worden bij welke patiënten met borstkanker chemotherapie achterwege kan blijven of bij wie er juist een intensieve chemotherapie aangeboden moet worden. Het Antoni van leeuwenhoek loopt binnen Nederland voorop met deze gepersonaliseerde aanpak.

Melanoom

De overlevingscijfers bij melanoom, een agressieve vorm van huidkanker, laten zien dat de behandelresultaten beter zijn dan het landelijk gemiddelde, aldus het AVL. Tien jaar geleden waren er weinig behandelingsmogelijkheden voor patiënten met uitzaaiingen van melanoom (stadium 4). Sinds een aantal jaren worden deze patiënten met nieuwe, zogenaamde doelgerichte therapieën behandeld. Het AVL heeft veel ervaring met deze innovatieve behandelingen.

Meer overlevingscijfers en kwaliteitsgegevens

Bestuurder Wim van Harten: "Het Antoni van Leeuwenhoek zal aan het eind van dit jaar de overlevingscijfers van meer tumorsoorten publiceren. Bovendien maken we een begin met het publiceren van de gegevens die worden verzameld door het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). De DICA indicatoren zijn speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken, zodat de cijfers nog meer inzicht geven voor patiënten die hun ziekenhuis willen kiezen."

Het overlevingscijfer is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de kankerzorg, maar voor een compleet beeld zijn ook andere kwaliteitsgegevens nodig, zoals de aanwezigheid van multidisciplinair overleg, toegangs- en wachttijden en het complete team van specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen dat vertegenwoordigd is. Voor borstkanker, darmkanker, slokdarm en maagkanker is het AVL hiermee al gestart. Van andere tumoren worden deze kwaliteitsgegevens in de nabije toekomst gepubliceerd.

Nederlandse Kankerregistratie

De gepubliceerde resultaten zijn gebaseerd op de overleving van patiënten die hun behandeling geheel of grotendeels in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gekregen. Patiënten die een groot deel van hun behandeling ergens anders hebben gehad en pas in een latere fase naar het AVL zijn verwezen, zijn niet in de cijfers opgenomen. De cijfers zijn op de website te vergelijken met de landelijke gemiddelde overleving volgens de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Als meerdere ziekenhuizen hun cijfers publiceren en er landelijke eenduidige definities worden gehanteerd krijgen de cijfers meer waarde, omdat de patiënt dan ziekenhuizen kan vergelijken.

De cijfers tonen de overleving per stadium, waarbij stadium 1 staat voor een kleine tumor zonder uitzaaiingen en stadium 4 voor kanker die al is uitgezaaid in het lichaam. De overleving is in het algemeen afhankelijk van het stadium van de ziekte. Patiënten met stadium 1 hebben een betere overleving dan patiënten met stadium 4.

Meer informatie