Patiënten met uitgezaaid melanoom hebben sinds enkele jaren betere overlevingskansen door de introductie van nieuwe medicijnen, aldus een nieuwsbericht van AVL.

Nederlandse patiënten die in 2015 de diagnose uitgezaaid melanoom kregen, hadden een kans van 36,2% om nog drie jaar te leven. Dat percentage is een wereld van verschil met tien jaar geleden, meldt Het Financieele Dagblad op basis van cijfers die op 21 juni wereldkundig werden gemaakt. Voorheen betekende de diagnose uitgezaaid melanoom een snel doodvonnis.

“We zien echt een dramatische verbetering,” zegt oncoloog Michel Wouters van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Zijn collega John Haanen vult aan: “Er is winst voor de hele populatie van patiënten, zowel in levensverwachting als in levenskwaliteit.”

Gedetailleerd registratiesysteem

De oncologen hebben een scherp beeld doordat Nederland beschikt over een gedetailleerd registratiesysteem voor patiënten met uitgezaaid melanoom. Die registratie is in 2012 opgezet op last van toenmalig minister Edith Schippers. Zij eiste bij de introductie van de eerste immuuntherapie en de eerste doelgerichte therapieën beter inzicht in de effectiviteit van de kostbare behandeling van deze huidkanker.

Het registratiesysteem houdt de resultaten bij van alle ruim 6.000 melanoompatiënten die tot nu toe in Nederland met diverse vormen van immuuntherapie zijn behandeld.

Meer dan 40% kans om te overleven

Patiënten die in 2012 de diagnose uitgezaaid melanoom kregen, hebben uiteindelijk een kans van 19,2% gehad om drie jaar of langer te leven. De overlevingskansen van patiënten zijn daarna verder verbeterd. Dat is te danken aan de komst van meer nieuwe middelen en de ervaring die artsen met het gebruik ervan hebben opgedaan. Nieuwe patiënten hebben inmiddels, zo vermoeden Wouters en Haanen, een kans van meer dan 40% om nog zeker drie jaar te leven.

Aantal nieuwe gevallen van melanoom flink gestegen

Betere behandelmethoden is goed nieuws, omdat het aantal nieuwe gevallen van melanoom gestaag stijgt. In de periode 1990-2018 is het aantal nieuwe gevallen voor mannen  bijna verviervoudigd en voor vrouwen bijna verdrievoudigd. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). De toename in het aantal nieuwe gevallen van melanoom wordt vooral toegeschreven aan veranderingen in zongedrag. Het ontstaan van melanomen is sterk gerelateerd aan kortdurende, hevige blootstelling aan zonlicht. (Bron: Volksgezondheidsinfo)

Meer informatie