Het ontwikkelen van nieuw geneesmiddelen is een lang, onzeker en kostbaar proces. Veel kandidaat-geneesmiddelen vallen af in de loop van de klinische ontwikkeling. Deze ontwikkelingskosten dragen mede bij ​​aan de hoge kosten van de behandelingen, die wel goedgekeurd worden. Daarnaast leveren goedgekeurde geneesmiddelen niet altijd klinisch voordeel op voor patiënten met gevorderde kanker, door de ontwikkeling van resistentie tegen die behandelingen.

Kennis resistentie behandeling

In een artikel in Cancer Discovery Journal bespreken NKI-onderzoekers Rene Bernards en Joao Neto het belang om meer kennis te ontwikkelen over de mechanismen, die bijdragen aan resistentie tegen behandelingen. Deze kennis zou kunnen bijdragen aan nieuwe, innovatieve behandelingsregimes voor kanker.

Combinatietherapieën

Zij stellen bijvoorbeeld voor om nieuwe geneesmiddelen eerder in te zetten voor combinatietherapieën; Zelfs voordat bewezen is dat ze effectief zijn als afzonderlijk geneesmiddel. Medicijnen kunnen effectiever zijn als ze op basis van de beschikbare biologische kennis rationeel worden gecombineerd. Of het nu gaat om het combineren van verschillende geneesmiddelen in ongebruikelijk, lage doses, of om het afwisselend toedienen van twee geneesmiddelen aan (kanker)cellen. In alle gevallen gaat het gaat om het denken buiten de huidige kaders van de behandeling met kankermedicijnen.

Lees hier de publicatie in de Cancer Discovery Journal

Meer informatie