Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) adviseert om de aanpassing van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) niet vast te stellen. De onderbouwing van de door het kabinet gewenste bezuiniging op het geneesmiddelenvergoedingssysteem is onvoldoende voor een goed afgewogen besluitvorming. De bezuiniging zou moeten leiden tot een besparing van ongeveer 140 miljoen euro per jaar.

Regeldruk en tekorten

Volgens ATR leidt de nieuwe maatregel tot extra regeldruk en extra kosten voor artsen, apothekers, zorgverzekeraars en burgers. Daarnaast is het onzeker en onduidelijk of de wijziging daadwerkelijk leidt tot een structurele besparing, mede doordat het voorstel niet goed werkzaam is voor betrokken partijen.

De herberekening heeft bovendien grote gevolgen voor de toegankelijkheid van geneesmiddelen voor patiënten, die moeten bijbetalen voor hun geneesmiddelen, of overstappen op een ander medicijn. Ook kunnen er verdere tekorten ontstaan.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is het eens met deze conclusie van ATR.

Meer informatie