8 augustus 2014

Huisartsen zijn positief over de verschuiving van oncologische nazorg en nacontrole naar de eerste lijn. Medisch specialisten stellen zich wat terughoudender op. Dat blijkt uit een peiling van Mednet en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) onder huisartsen en medisch specialisten werkzaam in de oncologie. De artsen zien de werkdruk, financiering en inhoudelijke kennis als knelpunt.

Onderzoek onder artsen

Mednet hield een peiling onder huisartsen en IKNL enquêteerde medisch specialisten in de oncologie. In totaal deden 117 huisartsen en 625 medisch specialisten mee aan het onderzoek. Ruim de helft van de huisartsen, 63 procent, vindt de verschuiving van nazorg naar de huisarts een goed plan, een kwart stelt zich afwachtend op en 7 procent vindt het een slecht plan. Medisch specialisten zijn terughoudender: 28 procent vindt het een goed plan, 31 procent stelt zich afwachtend op en 28 procent vindt het een slecht plan.

Zorgen over tekort aan kennis huisartsen

Specialisten zijn bezorgd over de kwaliteit van de zorg na overheveling. 83 Procent van hen ziet de oncologische kennis en vaardigheden van de huisarts als knelpunt. 43 procent van de huisartsen deelt die zorg. Ook is er twijfel over de precieze werkverdeling. Daarom moeten er duideljke richtlijnen komen voor kankerzorg in de eerste lijn. 

Huisartsen waarschuwen voor werkdruk

82 procent van de huisartsen noemt toename van de werkdruk aan als een belangrijkste knelpunten voor overname van de oncologische nazorg van de medisch specialist. Ook over de financiering maakt 42 procent zich zorgen.  

Samenwerking vindt in praktijk al plaats

IKNL meldt dat er in Nederland al  verschillende pilotprojecten lopen waarbij een een deel van de oncologische nazorg naar de huisarts is verschoven, zoals in Brielle. Naast de standaard oncologiebesprekingen in het ziekenhuis komen daar de huisartsen van Medisch Centrum Brielle en de oncologen uit het Van Weel-Bethesda ziekenhuis maandelijks samen voor een ‘huisartsen-MDO’ om de bijzonderheden en ervaringen van oncologiepatiënten te bespreken. 

Meer informatie