Europese artsen hebben een eerste stap gezet voor de ontwikkelingen van een gedragscode over het ethisch gebruik van data uit medische databases en biobanks, zo meldt KNMG.

Bescherming individu

Artsenorganisatie Comité Permanente des Médecins Européens (CPME), waarvan KNMG deel uitmaakt, nam het standpunt over van de World Medical Association (WMA). Dit standpunt biedt een goede balans tussen de bescherming van de rechten van het individu en het ethisch gebruik van gegevens uit deze databanken. In overleg met de Europese Commissie zou dit standpunt gebruikt kunnen worden voor de invoering van een Europese gedragscode.

Ethische richtlijnen

Volgens Dr Jacques de Haller, voorzitter van CPME, staat het hergebruik van gezondheidsdata in het kader van medisch onderzoek centraal in EU-besprekingen. Medisch onderzoek kan door Big Data de kennis ten behoeve van onze samenleving vergroten. Maar het is even belangrijk om de autonomie van patiënten en hun recht op zelfbeschikking te waarborgen. De WMA-verklaring biedt richtlijnen die nodig zijn om een ethisch en transparant hergebruik van deze data te garanderen.

CPME

In de CPME zijn nationale artsenorganisaties zoals KNMG uit 28 Europese landen verenigd. Deze Europese organisatie zet zich in voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en artsenopleidingen in heel Europa om zo het hoogste niveau van gezondheidszorg voor alle patiënten in Europa te bewerkstelligen.

Meer informatie