Aparte bekostiging IC en dure geneesmiddelen

1 september 2011

1 september 2011

De kosten van de Intensive Care en dure geneesmiddelen worden in het nieuwe DOT-sysyteem via add-ons meegenomen in de tarieven van zorgproducten. Add-ons zijn overige zorgproducten, uitgedrukt in zorgactiviteiten, die onderdeel uitmaken van het profiel van een DBC-zorgproduct, maar additioneel bij een DBC-zorgproduct kunnen worden gedeclareerd.

Typerend voor add-ons is dat ze onvoorspelbaar en incidenteel van aard zijn, terwijl er wel substantiële meerkosten aan verbonden zijn. Add-ons zijn ontwikkeld om verstoringen in de homogeniteit van de DBC-zorgproducten te voorkomen. Alleen zorg op de Intensive Care (IC) en bepaalde dure en weesgeneesmiddelen zijn gedefinieerd als een add-on.

Dure geneesmiddelen

Alle kosten van geneesmiddelen (inclusief off-label gebruik) zijn meegenomen in de tariefberekening van de DBC-zorgproducten, met uitzondering van de geneesmiddelen en indicaties die voorheen op de beleidsregels ‘dure geneesmiddelen’ en ‘weesgeneesmiddelen’ stonden. Alle geneesmiddelen in combinatie met de bijbehorende indicaties, die op 1 juni 2011 op de stofnamenlijst van de genoemde beleidsregels staan, zijn met ingang van 2012 een add-on.

De add-ons dure en weesgeneesmiddelen zijn gedefinieerd als de gebruikte hoeveelheid in (eenheden van) milligram per toedieningsvorm of in units (E) per toedieningvorm. Deze afrekeneenheid wijkt af van de afrekeneenheid in 2011.

Meer informatie

NL.CAB.11.08.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee