14 september 2015

Op 3 oktober 2015 organiseren de Vereniging tegen de Kwakzalverij en Nederlandse Vereniging voor Oncologie het symposium Alternatieve Behandeling van Kanker – Is er nog een probleem? in Amsterdam. |Accreditatie is aangevraagd. 

De laatste keer dat Vereniging tegen de Kwakzalverij en Nederlandse Vereniging voor Oncologie een symposium wijdden aan alternatieve behandelmethoden en kanker was in 1992, toen een drukbezocht congres in de RAI plaatsvond. Het onderwerp alternatieve behandelingen was toen hyper actueel en zeer controversieel.

Tij lijkt gekeerd

Onderzoek laat zien dat er vrijwel geen kankerpatiënten meer zijn die nu nog een dieet gebruiken. Ook psychologische methoden als de methode-Simonton, kreatieve therapie of psychotherapie behoren praktisch tot het verleden. Antroposofische antikankermiddelen als de maretak zijn in ons land inmiddels verboden. Het aantal artsen dat zogenaamde ‘niettoxische tumortherapie’ toepast is nog maar op de vingers van twee handen te tellen, hoewel periodiek eenpitters met ‘nieuwe therapieën’ op de markt komen. Toch lijkt het tij gekeerd. Alternatieve benaderingen worden op aanzienlijk kleinere schaal toegepast dan in 1992. Aldus het bericht van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. 

Programma

In dit symposium, dat georganiseerd wordt door de Nederlandse Vereniging voor Oncologie en de Vereniging tegen de Kwakzalverij, wordt de stand van zaken besproken:

  • 13.30 uur Uitreiking Mr Kackadorisprijs Symposiumvoorzitter prof.dr. L. Stalpers, radiotherapeut
  • 14.00 – 14.30 uur Zijn psychologische factoren van invloed op het kankerproces? Dr. Bert Garssen, Helen Dowling Instituut, Utrecht
  • 14.30 – 15.00 uur ‘Baat het niet, dan schaadt het (soms) wel’: Interactie tussen voedingssupplementen, Europese kruiden, traditionele Chinese kruiden en chemotherapie. Dr. Thomas Dorlo, Uppsala University, Sweden.
  • 15.00 – 15.30 uur pauze
  • 15.30 – 16.00 uur De Dokter en de Kwak: Praktijkervaringen. Dr. Anneke Westermann, AMC, Amsterdam
  • 16.00 – 16.45 uur Quackery and the Pitfalls of Research: The Saatchi Case. (Kwakzalverij en valkuilen voor wetenschappelijk onderzoek, the Saatchi case) Prof. dr. Michael Baum, University College London


Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. 

Meer informatie