Alleen fertiliteitshormonen overgeheveld per 2014

21 mei 2013 – Minister Schippers temporiseert de overheveling van dure medisch specialistische geneesmiddelen. Met ingang van 1 januari 2014 wil zij alleen de fertiliteitshormonen overhevelen van de extramurale aanspraak ‘farmaceutische zorg’ naar de ziekenhuisaanspraak ‘geneeskundige zorg’.

Over te hevelen fertiliteitshormonen per 1.1.2014

 • Choriongonadotrofine
 • Menopauzegonadotrofine
 • Urofollitropine
 • Follitropine (alfa)
 • Follitropine (beta)
 • Choriogonadotropine alfa
 • Corifollitropine alfa
 • Clomifeen
 • Gonadoreline
 • Nafareline
 • Ganirelix
 • Cetrorelix

Vanwege mogelijke bekostigingsproblemen, verzoekt de minister de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om voor deze over te hevelen fertiliteitshormonen add-ons aan te maken.

Het macrobudgettaire kader voor medisch-specialistische zorg wordt structureel gecompenseerd voor de overheveling van de fertiliteitshormonen. De minister wil de over te hevelen middelen per 1 januari 2014 budgettair onder het Hoofdlijnenakkoord laten vallen.

Uitgestelde overheveling 2015 en 2016 

In 2015 komen die geneesmiddelen voor overheveling in aanmerking, die aanvankelijk voor 1 januari 2014 op de rol stonden:

 • Immunoglobulinen
 • Hematopoietische groeifactoren (waaronder de epoëtines)
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden bij Multiple Sclerose
 • Nog in het GVS achtergebleven oncolytica, zoals:
  – ATC3_L01A Alkylerende middelen
  – ATC3_L01B Antimetabolieten
  – ATC3_L01C Alkaloiden en overige natuurlijke producten
  – ATC3_L01D Cytotoxische antibiotica en verwante verbindingen
  – ATC3_L01X Overige oncolytica
  – ATC3_L02A Hormonen en GNRH-antagonisten

Voor 2016 komen de volgende groepen in aanmerking:

 • Weesgeneesmiddelen
 • HIV middelen
 • Geneesmiddelen bij Pulmonale Arteriële Hypertensie
 • Hepatitis C middelen
 • Interferonen
 • Immunosuppressiva
 • Parenterale antibiotica
 • IJzerchelerende middelen
 • Specialistische geneesmiddelen bij osteoporose
 • Specialistische geneesmiddelen bij hyperparathyreoïdie

In 2014 en 2015 zal verdere besluitvorming hierover plaatsvinden.

Ziekenhuiservaringen met overheveling

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) een eigen evaluatie van de overheveling van de TNF-Alfaremmers (per 1.1.2012) uitgevoerd. 70 instellingen hebben die de enquête ingevuld.

De meeste ziekenhuizen zijn in staat geweest om afspraken te maken over doelmatig voorschrijven. De evaluatie laat voorzichtig positieve resultaten zien als het gaat om het bedingen van inkoopkortingen bij fabrikanten. De taakstellende inkoopkorting van 10% bij de TNF-alfaremmers is, volgens de uitslag van de enquête, in 2012 nog niet behaald.

Ziekenhuizen ervaren een grote administratieve last bij de declaratie van de geneesmiddelen door het ontbreken van een koppeling tussen de diverse informatiseringsystemen. Ook zijn de ziekenhuizen wisselend tevreden over de afspraken die zijn gemaakt met zorgverzekeraars.

Ruimte voor aanpassingen

Naar voorstel van NVZ, NFU en Stichting EGV wordt de overheveling getemporiseerd. Hierdoor wordt meer rust ingebouwd voor de ziekenhuizen, zodat administratieve en ICT-processen en de contractering met zorgverzekeraars goed geregeld kunnen worden.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee