Met de release RZ14c van 27 april 2014 worden de omschrijvingen van de zorgactiviteiten definitief beschikbaar gesteld. DBC-Onderhoud stelt nu vervroegd een testrelease beschikbaar, zodat betrokken partijen aan de slag kunnen met de ketentest.

In 2014 gaan zorgverzekeraars, met medewerking van zorgaanbieders, meer informatie over de geleverde zorg op de nota weergeven. Hiermee ontvangt de patiënt een herkenbare en begrijpelijke rekening van de behandeling. Deze uitbreiding vraagt om flinke aanpassingen in de ICT van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.

 

Landelijke ketentest

De testrelease faciliteert de landelijke ketentest voor verbeterde zorgnota van het Ministerie van VWS. Het project Verbeterde zorgnota maakt deel uit van het overheidsprogramma ter verhoging van het bewustzijn over de kosten van de gezondheidszorg.

 

Testrelease beschikbaar

Vanaf 1 juni 2014 wordt de zorgnota, die gebaseerd is op DBC-zorgproducten, uitgebreid met de uitgevoerde zorgactiviteiten. Dit kan gaan om verpleegdagen en bezoeken aan de arts, maar ook operaties en diagnostiek komen straks op de rekening. DBC-Onderhoud heeft dit per 1 januari 2014 technisch mogelijk gemaakt in de DBC-systematiek. Met de release RZ14c van 27 april 2014 worden de omschrijvingen van de zorgactiviteiten definitief beschikbaar gesteld.

 

Meer informatie