6 oktober 2014

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft in het Bestuurlijk Overleg van 18 september jl. met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Prinses Máxima Centrum (PMC) over de concentratie van de kinderoncologische zorg, een uitgewerkte governancestructuur voor het partnership tussen het PMC en de shared care umc’s aangeboden. Dit is een concrete invulling van de afspraken uit het Memorandum of Understanding dat vlak voor de zomer van dit jaar tussen het PMC en NFU was opgesteld.

Kinderoncologische Shared Care UMC’s

Het daadwerkelijk vastleggen van afspraken in overeenkomsten en contracten zal verder plaats vinden op het niveau van PMC met de individuele umc’s.

De shared care umc’s betrokken in het PMC netwerk van de geconcentreerde kinderoncologische zorg zijn de umc’s in: Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam. In de voorliggende governancestructuur zullen de shared care umc’s via een stichting deel gaan nemen in de coöperatie PMC. Daarnaast zullen de shared care umc’s een belangrijke rol krijgen bij de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van zorgketens in een geïnstitutionaliseerd overleg. UMC Utrecht vervult een andere rol als gastheer van het PMC, maar zal vanuit die rol ook deelnemen aan het geïnstitutionaliseerd overleg.

Haast is een slechte raadgever

Dit is de eerste keer dat in Nederland een dergelijke concentratie van zorg plaatsvindt. Dat heeft belangrijke lessen opgeleverd over de te nemen stappen, de inrichting van de samenwerking en de spanning tussen de uitvoering en de beheersing van de gemaakte afspraken en het onderlinge vertrouwen.

Guy Peeters, voorzitter van de NFU: “Concentratie van zorg is een onvermijdelijke en goede ontwikkeling in de Nederlandse zorg. Het vakgebied kinderoncologie, met uitermate kwetsbare patiënten, is het eerste dat zijn patiënten in het kader van concentratie overhevelt naar een nieuwe organisatie. Dat moet uiterst zorgvuldig gebeuren. Haast is daarbij een slechte raadgever. Dit verontrust mij als het gaat om de concentratie van de kinderoncologische zorg.”

Meer informatie