De beoordeling van vijf geneesmiddelen bij multipel myeloom (een kwaadaardige aandoening van het beenmerg) werden medio december behandeld door de Adviescommissie Pakket (ACP), meldt het Zorginstituut. De ACP maakt een afweging over de effecten van de behandelingen op de ziekte en de kwaliteit van leven van patiënten ten opzichte van de kosten.

Behandeling van multipel myeloom

Multipel myeloom (MM) is de ongecontroleerde deling van kwaadaardige plasmacellen (myeloomcellen) in het beenmerg. In Nederland krijgen naar schatting  per jaar 1100 patiënten, veelal 65 jaar of ouder, de diagnose multipel myeloom. Patiënten worden vaak meerdere keren en met verschillende geneesmiddelen (al dan niet in combinatie) behandeld. De ontwikkeling van nieuwe behandelcombinaties gaat snel. Het Zorginstituut brengt advies uit over vijf geneesmiddelen, die ook in verschillende behandelcombinaties worden ingezet. Het Zorginstituut overweegt een andere aanpak waarbij tegelijkertijd over meerdere middelen binnen één indicatiegebied advies wordt uitgebracht zonder dat die middelen individueel beoordeeld worden.

Combinatietherapie

Het Zorginstituut wil deze combinatietherapieën tijdelijk, onder voorwaarden én na scherpe prijsonderhandeling, opnemen in het basispakket. Dit biedt ruimte om vervolgens een definitieve aanpak en daarop volgend advies uit te werken voor middelen in dit bijzondere indicatiegebied, terwijl de behandelingen wel snel beschikbaar komen voor patiënten. Het gaat hierbij om een pilot, die uiteindelijk moet leiden tot een systeemadvies over hoe om te gaan met dit dynamische behandellandschap.

Meer informatie