Add-ons onder Transitiemodel 2012-2014

10 januari 2012

10 januari 2012

Nu de dure geneesmiddelen onderdeel zijn van het gereguleerde segment (A-segment), vallen zij ook onder het Transitiemodel 2012-2014. Dit heeft opvallende consequenties.

De overgang van budget- naar prestatiebekostiging wordt ‘begeleid’ door verschillende vangnetten:
 

 • één voor de prijsontwikkeling in het ‘oude’ A-segment: het Transitiemodel 2012-2014
 • één om de honoraria medisch specialisten te plafonneren: het Beheersmodel 2012-2014
   

Schaduw-FB 2012

Per 2012 is nog eens zo’n 40% van de DBC-zorgproducten in het vrije B-segment geplaatst. Hierdoor gelden nu voor bijna driekwart van de ziekenhuisomzet vrije prijzen. Omdat de overheid zorgen heeft over de prijsontwikkeling en de macrokostenbeheersing, is voor de jaren 2012-2014 het Transitiemodel ingesteld. Voor dit Transitiemodel wordt een ‘schaduw FB’ berekend over de DBC-zorgproducten uit het ‘oude’ A-segment 2011:

 • alle DBC-zorgproducten die per 2012 in het vrije (B-)segment zijn geplaatst én
 • alle DBC-zorgproducten en de add-ons dure geneesmiddelen en IC in het nieuwe gereguleerde (A-)segment

Principe van het ‘schaduw FB 2012’

Wat zou de omzet in 2012 over het ‘oude’ A-segment (inclusief dure geneesmiddelen) zijn geweest, wanneer er volgens de regels van 2011 was bekostigd?

Het verschil tussen de werkelijke omzet van 2012 (volume 2012 x onderhandelde prijzen 2012) en de fictieve omzet 2012 op basis van regels 2011 (volume 2012 x maximumtarieven 2011), is het Transitiebedrag.

Dit Transitiebedrag wordt, per instelling, één keer berekend, in 2013. Over 2012 wordt 95% van het Transitiebedrag afgeroomd dan wel bijgepast. Over 2013 wordt 70% van datzelfde Transitiebedrag afgeroomd dan wel bijgepast.

 

Ziekenhuisbijdrage dure geneesmiddelen feitelijk ongewijzigd

Voor de bekostiging van de dure geneesmiddelen in de add-ons is het geen achteruitgang ten opzichte van de situatie onder de Beleidsregel dure geneesmiddelen, maar ook geen verbetering.
 

 • Voor de add-ons geldt in 2012 een maximum tarief van 100% AIP (apotheek inkoop prijs) per gebruikte hoeveelheid of kleinste verpakkingseenheid
 • De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders bepalen hoe hoog het uiteindelijke bedrag wordt: 100% AIP of minder
 • Maar ongeacht deze uitkomst, wordt voor het schaduw FB gerekend met de ‘prijs 2011’, zijnde 80% vaste bovenbudgettaire bekostiging.
 • 95% van het verschil wordt afgeroomd (bij een 100% AIP afspraak) of bijgepast (bij een afspraak onder 80% AIP)
 • De onderhandelingsresultaten van het ‘oude’ A-segment en de nieuwe add-ons dure geneesmiddelen bij elkaar opgeteld voor de bepaling van het Transitiebedrag.
  Maar op ‘microniveau’ geldt feitelijk dat ziekenhuizen in 2012 dus nog steeds tussen de 19-21% van de netto inkoopkosten van de dure geneesmiddelen elders uit hun budget moeten halen. 
   

Meer informatie

NL.CAB.12.01.02

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee