De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op aanvraag van Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp en zorgverzekeraar CZ een add-on prestatie toegekend aan aflibercept (Zaltrap®) bij de indicatie: ‘in combinatie met irinotecan/5-fluorouracil/folinezuur (FOLFIRI) chemotherapie, voor gebruik bij volwassenen met gemetastaseerde colorectale kanker (MCRC) die resistent is tegen of progressie vertoont na een oxaliplatine-bevattend behandelschema.’

De add-on prestatie wordt op 1 oktober 2016 voor onbepaalde tijd van kracht. Met deze prestatie (combinatie van stofnaam en indicatie) en het bijbehorende tarief kan Zaltrap rechtsgeldig als add-ongeneesmiddel in rekening worden gebracht:

Meer informatie