De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vroeg medio oktober jl. (ex)kankerpatiënten naar de langdurige psychische, lichamelijke of cognitieve veranderingen, die hen belemmeren in hun dagelijks functioneren. Bijna 3700 (ex-)kankerpatiënten vulden de vragenlijst ‘Late gevolgen van kanker: wat zijn jouw ervaringen?’ in.

Grote overeenkomsten

Uit de resultaten van het NFK-onderzoek blijkt dat 24% van de (ex-)kankerpatiënten die de vragenlijst invulden nog nooit van ‘late gevolgen’ van (de behandeling van) kanker heeft gehoord. Een meerderheid van 65% geeft aan zelf ‘late gevolgen’ te ervaren. En 20% geeft aan wel klachten te hebben, maar weet niet of dit kankergerelateerd is.

Opmerkelijke verschillen

Vrouwen ervaren een stuk vaker ‘late gevolgen’ dan mannen. Jongere (ex-)kankerpatiënten ervaren vaker ‘late gevolgen’ dan oudere. Dit geldt voor alle problemen en klachten genoemd in figuur 1, met uitzondering van seksuele problemen. Mannen ervaren vaker seksuele problemen dan vrouwen. Mensen van 65 jaar of ouder ervaren significant meer seksuele problemen dan jongeren.

In het rapport wordt verder in kaart gebracht hoe (ex-)kankerpatiënten omgaan met de ‘late gevolgen’ van kanker en in hoeverre hun dagelijks leven hierdoor wordt beperkt. Lees hier het hele rapport.

Actie

De NFK start samen met haar kankerpatiëntenorganisaties een campagne om aandacht te vragen voor de ‘late gevolgen’ van kanker en de invloed hiervan.

Meer informatie