Zorgverzekeraars mogen geen onderlinge afspraken maken om een contract te sluiten met slechts één centrum voor protonentherapie voor de behandeling van kanker. ACM denkt dat er ook zonder de afspraken tussen de zorgverzekeraars één of meer centra opgericht worden. Bij meerdere centra ontstaat meer keuze voor patiënten.

Meer dan een centrum

De zorgverzekeraars constateren dat er weinig patiënten naar het buitenland gaan voor een behandeling van kanker en denken daarom dat één behandelcentrum voldoende is. De initiatiefnemers van de protonenbehandelcentra, de Gezondheidsraad en het Zorginstituut verwachten veel meer patiënten dan de zorgverzekeraars.

Geen wachtlijsten

Als de zorgverzekeraars samen afspreken om een contract te sluiten met één behandelcentrum, vermindert dit de kans dat er andere centra worden opgericht. Zorgverzekeraars willen voorkomen dat er geen of juist teveel behandelcentra worden opgericht. Maar, als de patiëntenaantallen in de richting gaan van de schattingen van de initiatiefnemers, kunnen er wachtlijsten ontstaan.

Keuzemogelijkheden niet beperken

De onzekerheid over mogelijke patiëntenaantallen is groot. Daardoor bestaat het risico dat de afspraken die zorgverzekeraars willen maken de keuzemogelijkheden voor patiënten teveel beperken. ACM vindt het daarom niet wenselijk dat zorgverzekeraars samen afspraken maken om een contract te sluiten met één behandelcentrum.

Meer informatie