Het aantal mensen met kanker én diabetes type 2 is in Nederland sterk toegenomen. Inmiddels heeft bijna één op de vijf kankerpatiënten op het moment van een kankerdiagnose ook al diabetes. Dit was aanleiding voor een proefschrift naar de relatie tussen kanker en diabetes, waarop Marjolein Zanders (IKNL) vrijdag 6 februari 2015 promoveert aan Tilburg University. Diabetespatiënten lijken ook vaker te overlijden na de diagnose kanker dan kankerpatiënten zonder diabetes. Zanders onderzocht de verschillen in behandeling en medicijngebruik om hierin meer inzicht te krijgen.

Toename overlevingskansen

Het aantal mensen dat kanker overleeft, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit komt vooral doordat het aantal ouderen in de Nederlandse bevolking groeit en mensen op hogere leeftijd kanker krijgen. Daarnaast neemt ook het aantal patiënten toe met diabetes op het moment van een diagnose kanker. In de afgelopen 15 jaar is het aantal kankerpatiënten met diabetes in Nederland meer dan verdubbeld. Patiënten met diabetes én kanker lijken daarnaast vaker te overlijden dan kankerpatiënten zonder diabetes. Daarom is het volgens arts-onderzoeker Marjolein Zanders van groot belang om beter inzicht te krijgen welke factoren bijdragen aan de hogere kans op overlijden van kankerpatiënten mét diabetes ten opzichte van kankerpatiënten zonder diabetes.

Minder chemotherapie

Uit haar studie blijkt dat patiënten met de combinatie dikkedarmkanker én diabetes nog steeds minder vaak chemotherapie krijgen in vergelijking met kankerpatiënten zónder diabetes. Dit ondanks de constatering dat de toediening van chemotherapie en radiotherapie tussen 1995 en 2010 onder beide patiëntengroepen sterk is toegenomen. Diabetespatiënten krijgen mogelijk na een kankerbehandeling vaker complicaties, dus het kan een adequate keuze zijn deze patiënten niet te behandelen.

Minder therapietrouw

Opmerkelijk is de constatering dat het effectief en goed gebruik van glucoseverlagende middelen door diabetespatiënten lijkt te verslechteren na het stellen van de kankerdiagnose. De grootste daling in het trouw gebruiken van glucoseverlagende middelen werd waargenomen bij patiënten met een diagnose maagdarmkanker, longkanker of uitgezaaide kanker. De oorzaak van deze afnemende therapietrouw moet nog onderzocht worden. Marjolein Zanders veronderstelt dat deze patiënten het gevecht tegen kanker belangrijker vinden, dan het adequaat slikken van glucoseverlagende middelen.

Cholesterolverlagers lijken overleving te verbeteren

Meer dan de helft van de patiënten met diabetes én kanker gebruikt cholesterolverlagers. Uit het onderzoek van Marjolein Zanders lijkt dat het gebruik van cholesterolverlagers de kans om dikkedarmkanker te overleven zou verbeteren bij diabetespatiënten. Deze uitkomst ziet er veelbelovend uit en zou volgens haar prioriteit moeten krijgen op de onderzoeksagenda. Zelf is zij gestart met een vervolgstudie, waarin zij nagaat of cholesterolverlagers ook de kans op terugkeer van kanker bij patiënten met dikkedarmkanker gunstig beïnvloedt.

Meer informatie