De tweede coronagolf heeft in oktober en november 2020 volgens IKNL nog geen nieuwe dip in het aantal kankerdiagnoses veroorzaakt. Het aantal nieuwe kankerdiagnoses was in deze maanden zelfs iets hoger dan in voorgaande jaren. Deze verhoging is waarschijnlijk het gevolg van diagnoses die in de eerste corona-golf in het voorjaar niet zijn gesteld, en nu met enige vertraging alsnog zijn gesteld. De achterstand in het aantal diagnoses in het voorjaar is daarmee voor een deel ingehaald.

Voor kankerdiagnoses die normaliter bij de bevolkingsonderzoeken borst- en darmkanker worden gesteld, is (nog) geen inhaaleffect zichtbaar.

Verwijzingen huisartsen

Het aantal verwijzingen dat huisartsen hebben kunnen uitschrijven, was stabiel volgens de NZa op 17 december jl.. Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen werd op dat moment geschat op 87% van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis.

Diagnose huidkanker

Volgens de Nederlandse Vereniging van Pathologie leiden de maatregelen rond Covid-19 tot grote achterstand in diagnoses onder meer op het gebied van huidkanker. Dat blijkt uit oriënterend onderzoek van De Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) en pathologiedatabase Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) naar de omvang van deze daling en naar het herstel van de diagnostiek na de eerste golf. Pathologen vinden de resultaten van het onderzoek verontrustend.

Onderzoek RIVM eerste coronagolf

De maatregelen rond de eerste COVID-19 epidemie hadden duidelijke gevolgen voor de oncologische zorg. Mensen met klachten die mogelijk op een tumor wijzen, gingen niet naar de huisarts of stelden hun bezoek uit. Ook zijn de bevolkingsonderzoeken tijdelijk stopgezet. Met als gevolg minder verwijzingen naar het ziekenhuis en minder nieuwe kankerdiagnoses. Aldus het rapport van het RIVM ‘Impact van de eerste COVID-19 golf op de reguliere zorg en gezondheid.’

Meer informatie