Voor het eerst in 30 jaar is het aantal kankerdiagnoses afgenomen, aldus een nieuwsbericht van KWF. In 2020 hebben 115.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen. Dat is een daling van 4000 in vergelijking met 2019. Dit komt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschalen van de zorg in het voorjaar vanwege de coronacrisis. De daling was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Trendbreuk

KWF spreekt van een duidelijke trendbreuk met de afgelopen jaren. De daling is het gevolg van het feit dat in 2020 niet iedereen met symptomen zich heeft gemeld bij de dokter. De daling van het aantal diagnoses is een zorgelijke ontwikkeling vindt KWF. Voor veel gevallen van kanker geldt: hoe eerder het ontdekt wordt, hoe groter de kans is op overleving met goede kwaliteit van leven.

Huidkanker

Net als in voorgaande jaren is huidkanker de meest voorkomende kankersoort meldt IKNL. Er werden bijna 6.800 melanomen geregistreerd en bijna 15.000 plaveiselcelcarcinomen. Door de vergrijzing en toegenomen blootstelling aan zon en zonnebanken komt huidkanker steeds vaker voor. Zelfs tijdens deze coronacrisis is over het jaar 2020 nog een kleine stijging van het aantal nieuwe patiënten met plaveiselcelcarcinoom te zien.

Na huidkanker kwam in 2020 longkanker het meeste voor met bijna 14.000 nieuwe diagnoses. Het aantal gevallen van longkanker blijft daarmee hoog. In 2019 kwam borstkanker na huidkanker nog het meeste voor, maar door de sterke daling vanwege de coronacrisis staat borstkanker in 2020 op de derde plaats met 13.200 diagnoses.

Meer informatie