Aanpassingen oncologische registratie en zorgactiviteiten RZ12c

30 maart 2012

30 maart 2012

De belangrijkste wijzigingen voor de oncologische registratie en zorgactiviteiten op een rij.

2.2.3 Verzamelpunt aanpassingen Registratieregels (issue 1581) (RR, RA)

"Voor zowel de registratie rondom stamceltransplantaties als voor de medicinale oncologische behandelingen geldt een aantal regels welke strikt opgevolgd dienen te worden voor het correct afsluiten van subtrajecten. Deze regels zijn nader beschreven in de Toelichting Registratieregels Stamceltransplantatie en de Toelichting Registratieregels Medicinale oncologische behandeling."
Bron: Gebruikersdocument uitlevering deel 1 │ v20120329, pagina 10

2.3.5 Zorgproductgroep 179799: Zorgactiviteiten voor chemotherapie uit de standaarduitval verwijderen (issue 1456a)

In deze zorgproductgroep kan bij de diagnose mastocytose chemo- dan wel immunotherapie voorkomen. Daarom zijn onderstaande zorgactiviteiten uit de standaarduitval gehaald.

Bron: Gebruikersdocument uitlevering deel 1 │ v20120329, pagina 13-14

Wijzigen omschrijving zorgactiviteitcodes medicinale oncologie (DIS, ZA)

"In release RS08 (RZ12a, ingangsdatum 1 januari 2012) zijn nieuwe, producttyperende zorgactiviteitcodes aangemaakt waarmee de zes medicinale oncologische producten kunnen worden afgeleid. Omdat de toediening per infuus of per injectie niet alleen intraveneus of intrathecaal plaatsvindt, wordt de omschrijving van deze nieuwe zorgactiviteitcodes aangepast waardoor beter inzichtelijk is dat er twee typen medicinale oncologische behandelingen zijn, namelijk de toediening per infuus of per injectie en andere toedieningsvormen (o.a. oraal, zalfjes etc.)."
Bron: Gebruikersdocument uitlevering deel 1 │ v20120329, pagina 34

Meer informatie

NL.CAB.12.04.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee