Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de pakketsluis. Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen zijn acht geneesmiddelen, waarvan zeven oncolytica, aangemerkt als kandidaat voor de pakketsluis. Het gaat om geneesmiddelen waarvan de registraties verwacht worden in het derde en vierde kwartaal van 2018. Patiënten hebben geen recht op deze nieuwe geneesmiddelen zolang ze in de sluis zitten.

Sluiskandidaten tweede helft 2018

Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland en na consultatie van beroepsgroepen en zorgverzekeraars verwacht de minister in de periode tot en met december 2018 de registratie van nog acht geneesmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor de sluis:

De definitieve beslissing over het in de sluis plaatsen van deze geneesmiddelen neemt de minister zodra de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de EMA een positieve opinie heeft uitgebracht. Dat is doorgaans 1 á 2 maanden voordat een geneesmiddel in Europa wordt geregistreerd.

Inzet pakketsluis sinds 2015

Medio 2015 is gestart met een sluis om behandelingen met dure intramurale geneesmiddelen bij specifieke indicaties niet automatisch in het basispakket van de zorgverzekering te laten instromen. De pakketsluis wordt op dit moment toegepast bij een verwacht macrokostenbeslag van meer dan € 40 miljoen per jaar voor de in de sluis te plaatsen behandeling en meer dan € 100 miljoen voor alle behandelingen met het geneesmiddel. Tot nu toe is de sluis ingezet voor acht geneesmiddelen.

De criteria voor de inzet van de sluis worden wettelijk verankerd door een wijziging van het Besluit zorgverzekering. Het ontwerp van de wijziging is in het kader van de toepasselijke voorhangprocedure aan de Kamer voorgelegd. Met dat besluit wordt het beleid voor de inzet van de sluis aangescherpt.

Aanscherping pakketsluis

Een geneesmiddel komt dan in aanmerking voor de pakketsluis indien:

  • Met de behandeling van één nieuwe indicatie of meerdere nieuwe indicaties samen het verwacht macrokostenbeslag € 40 miljoen of meer per jaar bedraagt. Alle nieuwe indicaties worden in de sluis geplaatst.
  • De kosten van een behandeling voor een nieuwe indicatie per behandeling per jaar € 50.000 of meer zijn en het verwachte macrokostenbeslag van die behandeling € 10 miljoen of meer per jaar bedraagt. Ook deze indicatie wordt in de sluis geplaatst.

Dit ontwerpbesluit ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. Bij het inventariseren van de sluiskandidaten voor de tweede helft van 2018 is, onder voorbehoud van de advisering door de Raad van State, verondersteld dat het besluit per 1 juli 2018 in werking kan treden.

Meer informatie