Minister Van Rijn meldt aan de Tweede Kamer welke behandelingen met medicijnen waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 in de zogeheten sluis voor toelating tot het basispakket van de zorgverzekering geplaatst worden. Ook meldt hij de stand van zaken van behandelingen die eerder zijn aangekondigd voor de sluis.

Sluiskandidaten tweede helft 2020

Op basis van de meest recente publicatie van de Horizonscan Geneesmiddelen (10 december 2019) van het Zorginstituut noemt de minister acht geneesmiddelen waarvan registratie mogelijk is in de periode tot en met december 2020 en die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de sluis. In het overzicht zijn ook middelen opgenomen voor onder meer de (vervolg)behandeling van pancreaskanker, prostaatkanker, eierstokkanker, lymfklierkanker en multiple myeloom.

EMA

Voor deze acht geneesmiddelen geldt dat zij op basis van de nu beschikbare informatie in aanmerking komen voor een sluisprocedure. De definitieve beslissing over het in de sluis plaatsen neemt de minister zodra de Committee for Medicinal Products for Human Use (EMA) een positieve opinie heeft uitgebracht. Dat is doorgaans één á twee maanden voordat de Europese Commissie een handelsvergunning afgeeft (‘geregistreerd’). Als het middel in de sluis wordt geplaatst, volgt een beoordeling door het Zorginstituut.

In zijn brief kondigt de minister ook mogelijk toekomstige sluiskandidaten aan en geeft hij een overzicht van de actuele stand van zaken.

Meer informatie