Aandacht voor zorgkosten in opleiding

13 februari 2014

13 februari 2014 

Om de kosten in de zorg te kunnen beheersen, moeten artsen wél weten wat die kosten zijn. Dat inzicht is er echter niet, ontdekten ze in Ziekenhuis Gelderse Vallei door een onderzoek uit te voeren naar kostenbewustzijn onder artsen. Net als uit het onderzoek van het Landelijk Overleg Co-Assistenten, LOCA, onder co-assistenten blijken ook de meeste artsen de reële kosten te overschatten. In tegenstelling tot het onderzoek van het LOCA neemt het kostenbewustzijn niet toe naar mate een arts langer is afgestudeerd, aldus een bericht in Medisch Contact. 

Co’s willen meer leren over zorgkosten

Bijna alle coassistenten willen meer onderwijs over zorgkosten. Hun kostenbewustzijn is laag, doordat er in de opleiding weinig aandacht voor is. Dat blijkt uit een onderzoek van het Landelijk Overleg Co-Assistenten (LOCA) naar het kostenbewustzijn bij coassistenten.

Van de 1251 coassistenten die een digitale enquête invulden, gaf 70 procent aan enig onderwijs te hebben gehad over zorgkosten – maar meestal was dit niet meer dan één uur in de gehele opleiding.

Overschatting kosten medicijnen

Bijna 95 procent van de ondervraagde co’s wil hierover meer onderwijs. Voor het onderzoek moesten de coassistenten de kosten van verschillende zorgproducten inschatten. Ze bleken er vaak naast te zitten; slechts 20 procent van de schattingen zat minder dan 25 procent naast de werkelijke kosten. Vooral de kosten van medicijnen en laboratoriumonderzoek werden overschat.

Co’s denken dat meer kostenbewustzijn zal leiden tot minder verspilling zonder nadelig effect op patiëntenzorg. Daarnaast vinden zij dat elke arts een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan bezuinigingen. Op de vraag waarop bezuinigd kan worden in de zorg werd overbodige diagnostiek het meest genoemd. Ook overbodige therapie, reorganisatie, opnameduur verkorten en betere communicatie werden genoemd.

Het LOCA houdt jaarlijks een enquête onder coassistenten om een deel van het onderwijs in de masterfase te onderzoeken en aanknopingspunten voor verbetering te benoemen. LOCA-woordvoerder Thijs van Mens: "De potentiële economische gevolgen van hoger kostenbewustzijn onder artsen zijn zo aanzienlijk, dat kostenonderwijs waarschijnlijk geen verspilling is."

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee