Jaarlijks krijgen 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. De afgelopen decennia is de behandeling van kanker effectiever geworden waardoor er steeds minder mensen aan de ziekte overlijden. Maar, er is weinig informatie over de ingrijpende langetermijneffecten van de ziekte en de behandeling op de kwaliteit van leven en de maatschappelijke deelname van (ex)patiënten. In de eerste NIVEL-rapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg is de beschikbare informatie nu zoveel mogelijk samengevoegd. Volgens NIVEL is het belangrijk deze informatie te integreren in de zorg en in wetenschappelijk onderzoek.

Focus op overleven

Lange tijd lag de focus op behandelen en overleven. Daarover is dan ook veel informatie beschikbaar. Informatie over de samenhang tussen alle betrokken onderdelen in de zorgketen – van huisarts tot oncoloog, fysiotherapeut en psycholoog – is vaak beperkt en versnipperd. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van leven tijdens en na de ziekte, de impact op gezinsleden en maatschappelijke gevolgen zoals het (on)vermogen om te werken.

Vier kanker uitgelicht

In het rapport worden vier vormen van kanker uitgediept: borstkanker, dikkedarmkanker, longkanker en acute lymfatische leukemie bij kinderen. Dit is gedaan, omdat de wijze van ontstaan, de gemiddelde leeftijd van de patiënt, de gevolgen, de behandeling en de kans op overleven, per type kanker sterk verschilt.

Staat van Volksgezondheid en Zorg

De rapportage is het product van samenwerking tussen RIVM, NIVEL, Zorginstituut Nederland, Trimbos Instituut en CBS in opdracht van het ministerie van VWS en maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Meer informatie