KWF Kankerbestrijding presenteerde onlangs tijdens een politiek café aan Tweede Kamerleden een actieplan met vijf concrete opdrachten om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen voor alle patiënten te garanderen. KWF roept het volgende kabinet op om de ingeslagen weg van minister Schippers te vervolgen. En voornemens nu echt om te zetten in daden.

Voornemens omzetten in actie

Michel Rudolphie, directeur KWF licht toe:  “KWF roept het toekomstige kabinet op de handschoen op te pakken en invulling te geven aan de voorgenomen plannen. Samenwerking tussen het ministerie, patiënten en partijen in het veld is cruciaal; een gezamenlijk gedragen agenda met concrete acties moet ervoor gaan zorgen dat innovatieve geneesmiddelen de patiënt blijven bereiken.”

Regie, transparantie en realisatie

KWF wil structureel overleg met betrokken partijen, zoals politici en de zorg. Ter ondersteuning biedt KWF een 5 puntenplan aan met een duidelijk doel: voor iedere patiënt op het juiste moment toegang tot het juiste medicijn.

KWF 5 puntenplan

De opdrachten uit het KWF 5 puntenplan luiden:

  1. Ministerie van VWS, neem regie en verbindt (beschikbare) innovaties en initiatieven in een gericht programma.
  2. Werk internationaal samen voor maximaal effect.
  3. Moderniseer het registratiesysteem zodat nieuwe medicijnen sneller bij de patiënt terecht komen.
  4. Zorg voor gepast gebruik van geneesmiddelen door artsen en patiënten goed te informeren.
  5. Creëer transparantie over prijs en prijsonderhandelingen, op weg naar maatschappelijk aanvaardbare prijzen van medicijnen.

Eerste reacties Kamerleden

Tijdens het Politiek Café  gingen deelnemers  in discussie met experts uit het werkveld, politici en patiënten over de te nemen acties. Aanwezig waren onder anderen vertegenwoordigers van de NFK, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Santeon Ziekenhuizen en License to Heal.

Volgens Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) ligt de oplossing in internationale samenwerking: “Fundamenteel ligt het op Europees niveau om dit probleem op te lossen, alle landen worstelen met deze prijzen.”

Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) doet een oproep aan farmaceuten: “Ik zou tegen de industrie willen zeggen: maak de prijs transparant.” Ook Pia Dijkstra (D66) is die mening toegedaan. “We moeten inzicht krijgen in de reële prijs van dure geneesmiddelen, daarin moeten we veel krachtiger optreden als overheid.”

Meer informatie