5 november themadag NVMO en Soncos

15 oktober 2013

15 oktober 2013

Op 5 november a.s. organiseren NVMO en SONCOS een gezamenlijk programma voor medisch oncologen, oncologische chirurgen, hematologen, radiotherapeuten en longartsen in Karel V in Utrecht. Peter Nieboer zal tijdens de NVMO masterclass ingaan op de DOT-regels, afsluitregels en registratieregels. Vervolgens komen de bedrijfsmatige aspecten van oncologische zorg aan bod. Het thematische middagprogramma van SONCOS is gewijd aan nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Paul de Jong geeft een update van het SONCOS normeringsrapport.

Masterclass Bedrijfsmatige aspecten oncologische zorg

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 werd duidelijk dat vrijheid van
handelen door artsen tot de verleden tijd zou gaan behoren. De regierol die zorgverzekeraars werd toebedacht, zorgde ervoor dat naast medisch-inhoudelijke overwegingen ook de financiële consequenties van de behandeling steeds belangrijker worden. De jaarlijkse onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuisorganisaties verlopen moeizaam en partijen bevinden zich niet zelden in een spagaat tussen de zorgvraag waarin het ziekenhuis wil voorzien en de maximale budgettaire groeimogelijkheid.

Ziekenhuisorganisaties zullen steeds vaker keuzes moeten maken, ook over de verdeling van het geneesmiddelenbudget. Artsen die al te maken hebben met een intramurale budgettering, geven aan dat er een groeiende behoefte is aan informatie over de processen van macrobudgettaire planning tot aan financiering van de vakgroep. Daarnaast blijkt dat er behoefte is aan meer inzicht over de vraag hoe prijzen van geneesmiddelen tot stand komen en hoe de vergoeding en bekostiging van geneesmiddelen werken vanaf het moment van registratie.

In deze Masterclass zullen de voortschrijdende ontwikkelingen en gevolgen van het
hoofdlijnenakkoord nader worden toegelicht vanuit verschillende expertisegebieden.

Accreditatie

NVMO Masterclass bedrijfsmatige aspecten van oncologische zorg & Thematische symposium SONCOS is geaccrediteerd door:

  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 6 punten
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) met 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) met 6 punten
     

Inschrijven

Inschrijven via website SONCOS.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee