43 kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen

29 februari 2012

29 februari 2012

Het programma Zichtbare Zorg heeft sinds 2007 elf zorgsectoren ondersteund bij het zichtbaar en vergelijkbaar maken van hun zorgkwaliteit. Per sector bepalen patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, verzekeraars en de inspectie wat kwaliteit is en hoe die moet worden gemeten.
 

43 aandoening-specifieke indicatorensets

De stuurgroep Zichtbare Zorg Ziekenhuizen 43 aandoening-specifieke indicatorensets. De uitvraag van gegevens in 2012 (over verslagjaar 2011) wordt voor de laatste keer verzorgd door Zichtbare Zorg. Vanaf 2013 gebeurt dat vanuit het kwaliteitsinstituut voor de zorg, dat momenteel in oprichting is. Zichtbare Zorg gaat hierin op. Hoe de kwaliteitsmeting vanaf 2013 er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

Sector verantwoordelijk voor ontwikkeling

Vanaf volgend jaar zijn Zorgsectoren zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van indicatoren, het opzetten van een data-infrastructuur om de gegevens te verzamelen en het bewerken van de gegevens tot vergelijkbare kwaliteitsgegevens. Voor het openbaar maken van kwaliteitsgegevens is en blijft de overheid verantwoordelijk, net als voor het ontwikkelen van sectoroverstijgende standaarden.

Kwaliteitsindicatoren Zichtbare Zorg Ziekenhuizen

De kwaliteit van de zorg wordt transparant gemaakt door middel van zogenaamde indicatoren. Er zijn twee typen indicatoren:

 1. Zorginhoudelijke indicatoren
  Zorginhoudelijke indicatoren gaan in op de kwaliteit van zorg die een instelling levert en richten zich met name op effectiviteit en veiligheid.
  De indicatoren zijn verbonden aan medische richtlijnen en worden ontwikkeld door indicatorwerkgroepen, bestaande uit medisch specialisten en vertegenwoordigers namens verzekeraars, verpleegkundigen en patiëntenverenigingen.
   
 2. Klantpreferentievragen
  Klantpreferentievragen richten zich op de wensen en behoeften van patiënten/consumenten met betrekking tot keuze-informatie over de zorg die het ziekenhuis kan bieden bij de voorliggende aandoening.
  De klantpreferentievragen worden ontwikkeld door de Consumentenbond en de NPCF en komen tot stand met behulp van patiënteninbreng.

Sinds 2011 (uitvraag over verslagjaar 2010) wordt onderscheid gemaakt tussen indicatorensets voor aandoeningen die verplicht moeten worden aangeleverd voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (o.m. blaascarcinoom, longcarcinoom, maagcarcinoom, maligne lymfoom en mammacarcinoom) en indicatoren die niet verplicht zijn (o.m. colorectaal carcinoom en melanoom van de huid)

Resultaten openbaar

De dataplots voor onder meer blaascarcinoom, colorectaal carcinoom en mammacarcinoom en de kwantitatieve analyses voor longcarcinoom, maagcarcinoom, maligne lymfoom, melanoom van de huid en prostaatcarcinoom zijn via de website van Zichtbare Zorg openbaar toegankelijk.

Data uit de registratie van kwaliteitsinformatie zou idealiter ook stuurinformatie moeten zijn voor de organisatie van het zorgproces. Aandacht voor registratie, evaluatie en gebruik van de data uit indicatoren kan een belangrijke pijler zijn voor het continue verbeterproces van de oncologische zorg.

Meer informatie

NL.CAB.12.02.01
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee