KWF Kankerbestrijding kent ruim 22 miljoen euro toe aan 41 nieuwe kankeronderzoeksprojecten. De projecten beslaan de gehele breedte van de kankerbestrijding.

Asbestkanker

KWF financiert kankeronderzoek in verschillende fasen. Fundamenteel onderzoek (21 onderzoeken, ruim 10 miljoen euro) genereert kennis over het ontstaan, de groei en de  kenmerken van kanker. Een voorbeeld is het onderzoek van dr. Maarten van Lohuizen. Hij ontwikkelt in het Antoni van Leeuwenhoek nieuwe modellen om asbestkanker (mesothelioom) mee te kunnen bestuderen. Hij wil aanknopingspunten vinden voor nieuwe behandelingen. Vooruitgang bij asbestkanker is hard nodig, want de overlevingskansen behoren tot de laagste van alle kankersoorten.

Leukemie

Onderzoek in de ontwikkelingsfase (20 projecten, bijna 12 miljoen euro) staat dicht bij de kliniek, de onderzoeker heeft al een concrete toepassing voor ogen. In het Radboudumc in Nijmegen gaat dr. Harry Dolstra onderzoek doen naar een nieuwe immuuntherapie bij patiënten met hardnekkige of teruggekeerde leukemie. Hij ontvangt ruim 1,2 miljoen euro om te onderzoeken of leukemiecellen zijn te bestrijden met uit stamcellen gekweekte ‘natural killercellen’.

Meer informatie