Het nieuwe Prinses Máxima Centrum, dat begin 2018 in volle omvang open gaat, heeft zo’n 200 kinderoncologieverpleegkundigen nodig, aldus V&VN.

Om het in perspectief te plaatsen: er zijn in Nederland in totaal zo’n 100 kinder- oncologieverpleegkundigen werkzaam. Volgens prof. dr. Gertjan Kaspers, directeur Academy van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie biedt dit kansen voor de huidige hbo-v studenten en voor mbo- of hbo-opgeleide verpleegkundigen met een speciale interesse in de kinderoncologie. Kaspers is in gesprek met V&VN hoe hij het benodigde aantal verpleegkundigen gaat werven.

Scholing

Het Prinses Máxima Centrum werkt samen met UMC Utrecht Academie, hogescholen en het College Zorg Opleidingen (CZO). In september 2015 begon de eerste groep met de nieuw ontwikkelde vervolgopleiding tot kinderoncologieverpleegkundige. Deze opleiding is voor kinderverpleegkundigen met ervaring in de zorg voor kinderen met kanker, maar ook voor oncologieverpleegkundigen met een aantekening kinderverpleegkunde.

Stages oncologie en kinderverpleegkunde

Het Prinses Máxima Centrum richt zich ook op hbo-v-studenten door bij hogescholen afspraken te maken over stages oncologie en kinderverpleegkunde en minors die hierop afgestemd zijn. De VVO kinderverpleegkunde geldt als de basis. Om voldoende stageplaatsen kinderoncologie te realiseren worden ook ziekenhuizen in Vlaanderen benaderd.

Shared care

Het Prinses Máxima Centrum werkt volgens het shared care model. De complexe ziekenhuiszorg vindt centraal in Utrecht plaats. Op termijn zijn hier bijna 200 kinderoncologische verpleegkundigen nodig, die de zorg op zich nemen voor 800 tot 900 kinderen. Daarnaast is er plaats voor ruim 60 kinderoncologieverpleegkundigen in de zogenoemde shared care ziekenhuizen.

Meer informatie