Met 1, 8 miljoen euro van Alpe d’Huzes/KWF Fonds gaat een consortium van zes onderzoeksinstellingen onderzoek doen naar risicoprofielen en behandelingen van uitgezaaide prostaatkanker. Het gaat hierbij om therapie op maat, dus zoveel mogelijk toegesneden op de individuele patiënt.

Therapie op maat

Voor uitgezaaide prostaatkanker is op dit moment nog geen effectieve en duurzame behandeling beschikbaar. Uiteindelijk wordt de kanker altijd ongevoelig voor therapie. Alpe d’Huzes/KWF Fonds steekt 1,8 miljoen euro in een project dat dit probleem aanpakt. Onder leiding van dr. Gabri van der Pluijm (LUMC, Urologie) gaat een consortium in kaart brengen welke patiënten het grootste risico lopen op uitzaaiingen en wat de mogelijkheden zijn voor therapie op maat.

De onderzoekers willen in de eerste plaats methodes ontwerpen om patiënten te identificeren die een hoger risico lopen op uitzaaiingen. Daarnaast is het de bedoeling, therapieën op maat te ontwikkelen. De onderzoekers richten zich op de mogelijkheden voor nieuwe therapieën maar kijken ook of bestaande middelen voor bepaalde typen prostaatkanker werkzaam zijn.

Meer informatie