Vanaf 6 januari 2018 ligt een brief van het ministerie van VWS bij ongeveer 190.000 jongeren op de deurmat met de vraag of zij orgaan- en/of stamceldonor willen worden. De vraag om stamceldonor te worden wordt sinds vorig jaar via deze aanschrijving aan alle 18-jarigen gesteld.

Campagne stamcellen

Uit onderzoek blijkt dat stamcellen van jonge donoren beter aanslaan bij patiënten. Vanaf de ontvangst van de brief worden 18-jarigen vooral via social media geïnformeerd over het belang van stamceldonatie en opgeroepen zich in te schrijven. Er zijn jongeren die via vlogs hun ervaringen met leeftijdsgenoten delen. Bijvoorbeeld: ervaringen over stamceldonor worden, het daadwerkelijk doneren van stamcellen en het ontvangen van stamcellen als patiënt.

Toename aantal stamceldonoren

De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen van stamceldonoren in Nederland fors gestegen. Begin 2015 waren in Nederland ongeveer 54.000 mensen als stamceldonor geregistreerd. Inmiddels is dit aantal gestegen naar ruim 190.000. Er overlijden echter nog steeds mensen, omdat er geen geschikte stamceldonor wordt gevonden.

Meer informatie