Op 16, 17 en 18 november 2015 vinden in de Reehorst in Ede de Oncologiedagen plaats voor verpleegkundigen met als thema Bewogen en Bevlogen.

Programma

Het programma is gevarieerd en op verschillende niveaus afgestemd. Een van de gastsprekers is Jurg de Beijer, die bekend is van zijn boek en theaterprogramma ‘Chemopuur’.

Op woensdag is er een sessie over klinisch genetisch onderzoek. Hier krijgen bezoekers de feiten en fabels te horen over dit vakgebied. Uit onderzoek is gebleken dat oncologieverpleegkundigen veel actuele feiten niet kennen en dus niet altijd de juiste informatie geven. Hier valt dus zeker iets te halen volgens de opstellers van het programma.

Verpleegkundig specialisten

Dit jaar wordt voor de tweede maal sessies gehouden, speciaal bestemd voor de verpleegkundig specialist. De inhoud is divers en de onderwerpen zijn gebaseerd op de zeven CanMEDS competenties. Vanuit het centrale competentiegebied, het klinisch handelen, wordt richting gegeven aan de andere competentiegebieden: communicatie, samenwerking, organisatie, maatschappelijk handelen, kennis en wetenschap en professionaliteit.

Accreditatie

De V&VN Oncologiedagen zijn geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en door het Verpleegkundig Specialisten Register.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website Oncologiedagen 2015.

Meer informatie