Het Erasmus MC bracht een boek ‘101 vragen over immuuntherapie voor melanoom’ uit voor patiënten en hun naasten. In het boekje beantwoorden internist-oncologen dr. A.A.M. van der Veldt, dr. M.J.A. de Jonge en dr. A. Joosse en verpleegkundig specialist interne oncologie A.A. van der Beek vragen over bijvoorbeeld:

  • Wat is immuuntherapie voor melanoom?
  • Wat zijn bijwerkingen van immuuntherapie?
  • Of, wat zijn de gevolgen van immuuntherapie op dagelijkse activiteiten en gewoonten?

Meer behandelingen sinds 10 jaar

Aanleiding voor het boekwerkje is het gegeven dat er tot 2011 nauwelijks behandelingen waren voor uitgezaaid of vergevorderd melanoom. Het effect van beschikbare middelen was beperkt. Sinds 2011 zijn in Nederland diverse medicijnen goedgekeurd voor de behandeling van melanoom, zoals immuuntherapie en mutatiegerichte therapie.

De mutatiegerichte therapie kan worden ingezet als er in het melanoom een specifieke BRAF-mutatie wordt gevonden.

Immuuntherapie is de verzamelnaam voor verschillende therapieën die het immuunsysteem van de patiënt stimuleren om de melanoomcellen aan te vallen en op te ruimen.

Via Stichting Melanoom is een aantal boekjes beschikbaar gesteld.

Meer informatie