Het Europese programma Innovative Medicines Initiative (IMI) bestaat tien jaar. Sanofi werkt samen in diverse IMI-programma’s op het gebied van oncologisch onderzoek.

Doel IMI

Doel van IMI is het versnellen en verbeteren van klinisch onderzoek en de toegang voor patiënten tot innovatieve geneesmiddelen te vergroten. In tien jaar tijd investeerde dit publiek-private onderzoekprogramma van de EU, Europese geneesmiddelenbedrijven en onderzoeksinstellingen zo’n 5,3 miljard euro in ruim honderd projecten. Dit leverde meer dan zevenduizend projectresultaten op, zoals biomarkers en cellijnen.

Uitdagingen zorg

IMI richt zich op de grootse medische uitdagingen. Zo zijn er programma ’s rond Alzheimer, Parkinson, diabetes, kanker, en de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins en antibiotica. Nederlandse organisaties nemen deel aan 81 projecten. Een voorbeeld is de European Lead Factory in Oss.

Oncologisch onderzoek Sanofi

Sanofi neemt deel aan diverse programma’s van IMI, waaronder onderzoek op het gebied van oncologie. Bijvoorbeeld om het verschil in klinische respons op behandelingen beter te begrijpen. Op basis van deze kennis ontwerpt Sanofi nieuwe therapieën.

Meer informatie