Nieuws

NZa coördineert planbare urgente zorg

6 april 2020 - NZa pakt coördinatie op van planbare urgente zorg voor mensen zonder corona, bijvoorbeeld oncologische zorg. 

Door covid 19 minder diagnoses kanker

3 april 2020 - IKNL constateert een significante daling van het aantal nieuwe kankerdiagnoses door COVID-19.

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket (voortgangsrapportage 2020)

3 april 2020 - Zorginstituut Nederland publiceerde rapport over voortgang van trajecten voor Voorwaardelijke Toelating tot het basispakket.

FMS website met overzichtspagina Corona

2 april 2020 - Op de website FMS is een overzichtspagina opgenomen met actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis.

Uitstel Wet Geneesmiddelenprijzen

1 april 2020 - Minister Van Rijn beschrijft de maatregelen die hij neemt om medicijntekorten door de coronacrisis te voorkomen.

NVMO-handvat COVID-19 oncologie

31 maart 2020 - De NVMO heeft een handvat opgesteld voor internist-oncologen in door de COVID-19-pandemie (SARS-CoV-2) getroffen ziekenhuizen.

Position paper European Cancer Leagues

30 maart 2020 - De ECL schetst het welke inspanningen nodig zijn om de groeiende percentages kankerpatiënten en ongelijkheid in zorg in Europa te keren.

Aankondiging sluiskandidaten tweede helft 2020

27 maart 2020 - Van Rijn meldt welke geneesmiddelen waarschijnlijk in tweede helft 2020 in de pakketsluis geplaatst worden.

Nationaal plan van aanpak huidkanker in ontwikkeling

25 maart 2020 - Naar aanleiding van het rapport Huidkanker in Nederland (2019) is nu een nationaal plan van aanpak voor huidkanker ontwikkeld. 

Coronavirus en kanker

23 maart 2020 - Patiëntenorganisaties verzamelen en verspreiden op hun websites informatie voor patiënten die vragen hebben over corona en kanker.  

1 2 3 89

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee