Zorgverzekeraars

Voor de inkoop van oncologische zorg maken zorgverzekeraars gebruik van de beschikbare IGJ kwaliteitsindicatoren, de SONCOS normering, de richtlijnen, de zorgstandaarden. Daarnaast ontwikkelen zorgverzekeraars gezamenlijke indicatoren en hanteren zij eigen indicatoren.

Juiste zorg op juiste plek

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft eind april 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de medisch-specialistische zorg. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en zelfs te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs.

DICA

DICA maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk met betrouwbare vergelijkingen en analyses. Hierbij werken we samen met dokters, patiënten en zorgverzekeraars.  DICA biedt een valide meetsysteem waar deze gegevens uit voortkomen. Inmiddels faciliteren DICA 22 registraties voor meerdere disciplines en diverse aandoeningen. Ziekenhuizen krijgen inzicht in het succes en de kosten van behandelingen en kunnen hun zorg direct aanpassen. Dit resulteert in betere zorg voor de patiënt en tegelijkertijd in kostenbesparingen.

Pay for performance

Oncologen, geneesmiddelenproducenten, het Zorginstituut en zorgverzekeraars willen er samen voor zorgen dat patiënten met een zeldzaam moleculair tumorprofiel toegang kunnen krijgen tot kankergeneesmiddelen waarbij zij in een klinische studie baat blijken te hebben, hoewel die geneesmiddelen niet voor hun kankertype zijn ontwikkeld. Om deze patiënten toch toegang te geven tot zo’n geneesmiddel, hebben de betrokken partijen in 2019 een financieringsmodel op maat van de patiënt bedacht waarbij de fabrikant van het middel en de zorgverzekeraar samen de financiële risico’s delen: de fabrikant betaalt het medicijn in de studiefase en de zorgverzekeraar vergoedt het vervolgens voor patiënten bij wie het blijkt te werken: een pay for performance-model.

Samenwerking darmkankerzorg

Drie organisaties die zijn betrokken bij het verbeteren van de (uitkomsten van) zorg van patiënten met darmkanker sloten in 2018 een samenwerkingsovereenkomst. Doel is om de kwaliteit van darmkankerzorg te verbeteren. De Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van darmkankerzorg in Nederland nog beter kan en dat samenwerking hiervoor cruciaal is. De organisaties willen efficiënter registreren en de patiënt niet belasten met dubbele vragenlijsten, daarvoor gaan zij onder meer werken met één gemeenschappelijke dataset. ZN is positief over deze ontwikkeling.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Masterclass vergevorderd plaveiselcelcarcinoom

In een online masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom gaan de sprekers aan de hand van casuïstiek in op behandelopties.

Lees meer

Nieuwe diagnostiek multipel myeloom

Nieuw onderzoek: Met één druppel bloed van de patiënt kan nauwkeurig in beeld worden gebracht of het aantal kankercellen in het beenmerg toeneemt.

Lees meer

Verschuiving zorg borstkanker tijdens corona

Minder diagnoses en verschuiving in behandeling borstkanker tijdens eerste coronagolf.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief