Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken sinds 1 januari 2012 volledig met prestatiebekostiging. Ziekenhuizen krijgen niet langer jaarlijks een budget, maar zorgverzekeraars betalen ziekenhuizen per geleverde zorgprestatie.

Voor de inkoop van deze zorg maken zorgverzekeraars gebruik van de beschikbare IGZ kwaliteitsindicatoren, de SONCOS normering, de richtlijnen, de zorgstandaarden. Daarnaast ontwikkelen zorgverzekeraars gezamenlijke indicatoren en hanteren zij eigen indicatoren.

Gezamenlijke indicatoren

Zorgverzekeraars vragen ziekenhuizen drie keer per jaar om informatie op basis van de beschikbare minimum kwaliteitsnormen. Dat gebeurt in maart, juni en september van het jaar. De uitvraag wordt gecoördineerd door Zorgverzekeraars Nederland. Voor het uitvragen wordt een vragenlijst gebruikt die in overleg met de betrokken wetenschappelijke verenigingen wordt opgesteld. De resultaten van de uitvraag zijn input voor overleg met ziekenhuizen.

Om de kwaliteit van zorg nog beter in beeld te krijgen werken zorgverzekeraars onderling samen, maar ook met patiëntenorganisaties, (wetenschappelijke) verenigingen van zorgaanbieders en organisaties die zich bezighouden met kwaliteitsregistraties. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over het meten, registreren en delen van de kwaliteit van de medisch specialistische zorg. Daarbij gaat het om:

 • Kwaliteitsinformatie op patiëntniveau, over de mate van klantgerichtheid en over uitkomsten van zorg vanuit het perspectief van de patiënt
 • Kwaliteitsinformatie op klinisch niveau, over de uitkomsten van zorg vanuit het perspectief van de arts
 • Kwaliteitsinformatie op systeemniveau, over kosten en doelmatige zorg

Zorgverzekeraars hebben dertig aandoeningen geselecteerd waarvoor zij gezamenlijk betekenisvolle kwaliteitsinformatie ontwikkelen. Deze kwaliteitsinformatie gaat over de uitkomst van het totale zorgproces en de waarde hiervan voor de patiënt. Per aandoening stellen zorgverzekeraars gezamenlijk maximaal tien indicatoren vast, waarover zij kwaliteitsinformatie willen verkrijgen.

Voor 14 aandoeningen zijn de afspraken tussen de zorgverzekeraars met patiënten en zorgaanbieders gemaakt, waaronder:

 • Darmkanker
 • Borstkanker
 • Maag-slokdarmkanker
 • Longkanker
 • Ovariumkanker
 • Melanoom

Voor deze aandoeningen konden de registraties in 2015 van start gaan zodat zorgverzekeraars de informatie konden gebruiken voor hun zorginkoop voor 2016.

Het doel is om vergelijkbare afspraken te maken voor 16 andere aandoeningen volgen, waaronder:

 • Blaaskanker
 • Pancreaskanker (alvleesklierkanker)
 • Prostaatkanker

Indicatoren individuele zorgverzekeraars

Daarnaast hanteren verschillende zorgverzekeraars eigen (oncologische) kwaliteitsindicatoren. Voorbeelden daarvan staan in de Inkoopdocumenten Medisch Specialistische zorg 2018:

Gezamenlijk contracteren

Zorgverzekeraars willen in 2018 via gezamenlijke selectieve zorginkoop de prostaatkankerzorg wil concentreren in 2 à  3 centra. Zij vinden de SONCOS normering van de beroepsverenigingen onvoldoende. Als aanscherping uitblijft, moet wat Zilveren Kruis betreft het Zorginstituut Nederland haar doorzettingsmacht aanwenden om de kwaliteitsnormen voor prostaatkankerzorg aan te scherpen.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Voorrang voor immuunsysteem bij behandeling kanker

Artsen kunnen immuuntherapie mogelijk nog effectiever gaan inzetten bij kanker, aldus onderzoek AVL.

Lees meer

Sterfte door longkanker onder vrouwen is hoog

Kankersterfte onder vrouwen in Nederland is de hoogste van alle landen in West-Europa, met name door longkanker.

Lees meer

Aanpassing kankertherapie om latere schade te voorkomen

Aanpassingen in de huidige kankerbehandelingen moeten late bijwerkingen in de toekomst voorkomen. Interview RD.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief