SONCOS normering

SONCOS (Stichting ONCOlogische Samenwerking), het samenwerkingsverband tussen

 • NVCO (Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie)
 • NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie)
 • NVMO (Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie),

heeft in december 2012 het eerste multidisciplinair normeringrapport gepresenteerd voor de oncologische zorg voor volwassenen in Nederland. Doel van de SOCOS normering is het vastleggen van (rand)voorwaarden waaraan goede oncologische zorg zou moeten voldoen.

In januari 2017 is de SONCOS normeringsrapport versie 5 uitgebracht. Naast de NVCO, NVMO en NVRO hebben 25 andere (beroeps)verenigingen bijgedragen aan de totstandkoming.

Voorwaarden oncologische zorg

De normen zijn een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, waar ook kwaliteitsregistraties en –visitaties een onderdeel van zijn.

Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep, is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Dat is de reden dat het SONCOS-document jaarlijks wordt herzien, zodat het voortdurend de verbetering van de zorg voor oncologiepatiënten kan aanjagen.

In het normeringrapport SONCOS 2017 zijn naast algemene voorwaarden voor oncologische zorg, voorwaarden opgenomen voor de volgende specifieke tumortypen

 • Bot en weke delen tumoren
 • Maligne bottumoren
 • Weke delen tumoren
 • Dermatologische tumoren (inclusief melanoom)
 • Melanoom
 • Endocriene en neuroendocriene tumoren
 • Neuroendocriene tumoren
 • Schildkliercarcinoom
 • Overige endocriene tumoren
 • Gastroenterologische tumoren
 • Oesophagus- en maagcarcinoom
 • Pancreas
 • Lever- en proximale galwegtumoren
 • Colorectaal carcinoom
 • Peritoneale metastasering
 • Gynaecologische tumoren
 • Cervix
 • Endometrium
 • Ovarium
 • Vulva
 • Hersentumoren
 • Gliomen
 • Hoofd-hals tumoren
 • Longtumoren
 • Mammatumoren
 • Oogtumoren
 • Retinoblastoom
 • Uveamelanoom
 • Urologische tumoren
 • Blaas
 • Nier
 • Penis
 • Prostaat
 • Testis

Meer informatie

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

PROZA nascholing prostaatkanker 4 oktober

Op 4 oktober a.s. wordt in Utrecht de nascholing PROZA, PRostaatkanker Onderwijs voorin het Ziekenhuis werkzame Apothekers georganiseerd.

Lees meer

Symposium Inkoop Dure Geneesmiddelen

FarmaActueel en NVZA organiseren een symposium Inkoop van Dure Geneesmiddelen voor veldpartijen op 4 oktober a.s.

Lees meer

Hoge verzekerpremies (ex-)kankerpatiënten

Uit onderzoek van BNR blijkt dat verzekeraars nog steeds buitensporige premies voor (ex-)patiënten vragen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief