SONCOS normering

SONCOS (Stichting ONCOlogische Samenwerking), het samenwerkingsverband tussen

  • NVCO (Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie)
  • NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie)
  • NVMO (Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie),

heeft in december 2012 het eerste multidisciplinair normeringsgrapport gepresenteerd voor de oncologische zorg voor volwassenen in Nederland. Doel van de SONCOS normering is het vastleggen van (rand)voorwaarden waaraan goede oncologische zorg zou moeten voldoen.

In maart 2019 is het  Soncos normeringsrapport 2019 uitgebracht. Naast de NVCO, NVMO en NVRO hebben diverse (beroeps)verenigingen bijgedragen aan de totstandkoming van dit overzicht.

Voorwaarden oncologische zorg

De normen zijn een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, waar ook kwaliteitsregistraties en –visitaties een onderdeel van zijn.

Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep, is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Dat is de reden dat het SONCOS-document jaarlijks wordt herzien, zodat het voortdurend de verbetering van de zorg voor oncologiepatiënten kan aanjagen.

Meer informatie

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Ontwikkeling AI-algoritmen voor betere behandeling kanker

UvA en NKI gaan samen nieuwe AI-algoritmen ontwikkelen om kanker beter te kunnen behandelen.

Lees meer

Nieuwe kankermedicijnen in Nederland minst beschikbaar

Nederland scoort het slechtste als wordt gekeken naar het voorschrijven van nieuwe kankermedicijnen, volgens internationaal onderzoek.

Lees meer

KWF financiert 51 nieuwe onderzoeken

€27 miljoen voor onderzoek naar o.a. virussen om kanker te bestrijden.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief