Patientenorganisaties

Nederlandse patiëntenorganisaties zijn nauw betrokken bij goede kwaliteit van zorg. Vanuit verschillende partijen leveren zij een bijdrage aan richtlijnen en standaarden.

Expertzorg NFK

Om vooruitgang te blijven boeken en oncologische  zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, hebben alle kankerorganisaties samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK), een nieuwe visie op expertzorg kanker ontwikkeld.

NFK vindt dat alle mensen met kanker moeten kunnen rekenen op die zorg die hen de beste kansen biedt voor overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven. Nu, en in de toekomst. De “beste zorg” betekent dat diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg naar de laatste inzichten worden uitgevoerd door een ervaren en gespecialiseerd team van zorgverleners, de zogenoemde experts.

Visiedocumenten expertzorg

Er zijn inmiddels vijf visiedocumenten op aandoeningsniveau verschenen:

  1. Visie expertzorg maag- en slokdarmkanker
  2. Visie expertzorg blaaskanker
  3. Visie expertzorg nierkanker
  4. Visie expertzorg prostaatkanker
  5. Visie expertzorg borstkanker

Zes visiedocumenten voor expertzorg zijn op dit moment in ontwikkeling: voor bloed- en lymfeklierkanker, longkanker, alvleesklierkanker, gynaecologische kanker, schildklierkanker en borstkanker.

Zorgstandaard Kanker

In juli 2014 publiceerden de patiëntenbeweging NFK, KWF Kankerbestrijding en IKNL de eerste zorgstandaard Kanker. De zorgstandaard Kanker is opgesteld door zorgprofessionals en patiënten en beschrijft de wenselijke inhoud en organisatie van de oncologische zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dat wil zeggen: oncologische zorg die aansluit op de behoeften en verwachtingen van patiënten en die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

De zorgstandaard biedt een kader waarmee bestaande en nieuwe kwaliteitsinstrumenten gebundeld worden voor de gehele zorgketen in het gehele ziektetraject van patiënten. De zorgstandaard Kanker verwijst voor een belangrijk deel naar geautoriseerde richtlijnen voor oncologische zorg en is gebaseerd op vastgestelde kwaliteitscriteria van de wetenschappelijke beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

De uitwerking van de zorgstandaard Kanker varieert in de praktijk per tumorsoort, per doelgroep en per regio.

Voor een overzicht van alle oncologische kwaliteitsstandaarden staat op de site van het Zorginstituut Nederland, klik hier.

 

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Masterclass vergevorderd plaveiselcelcarcinoom

In een online masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom gaan de sprekers aan de hand van casuïstiek in op behandelopties.

Lees meer

Nieuwe diagnostiek multipel myeloom

Nieuw onderzoek: Met één druppel bloed van de patiënt kan nauwkeurig in beeld worden gebracht of het aantal kankercellen in het beenmerg toeneemt.

Lees meer

Verschuiving zorg borstkanker tijdens corona

Minder diagnoses en verschuiving in behandeling borstkanker tijdens eerste coronagolf.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief