Patientenorganisaties

Kwaliteitscriteria NFK

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) publiceerde in 2014 een aangepaste set kwaliteitscriteria voor kankerzorg. Hierin zijn de wensen en eisen van patiënten ten aanzien van de kankerzorg beschreven. De criteria zijn een aanvulling op de oncologische richtlijnen. De NFK heeft in 2015 ook kwaliteitscriteria ontwikkeld voor de zorg aan mensen met een aanleg voor een erfelijke kanker vanuit patiëntenperspectief.

NFK levert vanuit patiëntperspectief input voor alle indicatorsets (kwaliteitsindicatoren) die landelijk door professionals worden geregistreerd. In 2017 zet de NFK hoog in op Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) en Patiënt Reported Experience Measures (PREM’s – voorheen de Consumer Quality Index). De NFK maakt de informatie over effectiviteit en ervaring van de behandeling vanuit patiëntenperspectief zichtbaar via de patiëntenwijzers.

Voor een overzicht van alle oncologische meetstandaarden, klik hier.

Patiëntenwijzers NFK

Voor bepaalde vormen van kanker heeft NFK patiëntenwijzers ontwikkeld. Een patiëntenwijzer geeft aan of een ziekenhuis voldoet aan de specifieke kwaliteitscriteria van NFK. Een belangrijk deel van deze normen is afgestemd met de betreffende beroepsgroepen.

Er zijn op dit moment patiëntenwijzers voor de volgende behandelingen:

  • Borstkanker
  • Blaaskanker
  • Blaas- of nierkanker / stoma zorgwijzer
  • Bloed- en lymfklierkanker
  • Maagkanker
  • Prostaatkanker
  • Slokdarmkanker

Zorgstandaard Kanker

In juli 2014 publiceerden de patiëntenbeweging NFK, KWF Kankerbestrijding en IKNL de eerste zorgstandaard Kanker. De zorgstandaard Kanker is opgesteld door zorgprofessionals en patiënten en beschrijft de wenselijke inhoud en organisatie van de oncologische zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dat wil zeggen: oncologische zorg die aansluit op de behoeften en verwachtingen van patiënten en die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

De zorgstandaard biedt een kader waarmee bestaande en nieuwe kwaliteitsinstrumenten gebundeld worden voor de gehele zorgketen in het gehele ziektetraject van patiënten. De zorgstandaard Kanker verwijst voor een belangrijk deel naar geautoriseerde richtlijnen voor oncologische zorg en is gebaseerd op vastgestelde kwaliteitscriteria van de wetenschappelijke beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

De uitwerking van de zorgstandaard Kanker varieert in de praktijk per tumorsoort, per doelgroep en per regio.

Voor een overzicht van alle oncologische kwaliteitsstandaarden, klik hier.

 

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Voorrang voor immuunsysteem bij behandeling kanker

Artsen kunnen immuuntherapie mogelijk nog effectiever gaan inzetten bij kanker, aldus onderzoek AVL.

Lees meer

Sterfte door longkanker onder vrouwen is hoog

Kankersterfte onder vrouwen in Nederland is de hoogste van alle landen in West-Europa, met name door longkanker.

Lees meer

Aanpassing kankertherapie om latere schade te voorkomen

Aanpassingen in de huidige kankerbehandelingen moeten late bijwerkingen in de toekomst voorkomen. Interview RD.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief