Patientenorganisaties

Nederlandse patiëntenorganisaties zijn nauw betrokken bij goede kwaliteit van zorg. Vanuit verschillende partijen leveren zij een bijdrage aan richtlijnen en standaarden.

Expertzorg NFK

Om vooruitgang te blijven boeken en oncologische  zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, hebben alle kankerorganisaties samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK), een nieuwe visie op expertzorg kanker ontwikkeld.

NFK vindt dat alle mensen met kanker moeten kunnen rekenen op die zorg die hen de beste kansen biedt voor overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven. Nu, en in de toekomst. De “beste zorg” betekent dat diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg naar de laatste inzichten worden uitgevoerd door een ervaren en gespecialiseerd team van zorgverleners, de zogenoemde experts.

Visiedocumenten expertzorg

Er zijn inmiddels vijf visiedocumenten op aandoeningsniveau verschenen:

  1. Visie expertzorg maag- en slokdarmkanker
  2. Visie expertzorg blaaskanker
  3. Visie expertzorg nierkanker
  4. Visie expertzorg prostaatkanker
  5. Visie expertzorg borstkanker

Zes visiedocumenten voor expertzorg zijn op dit moment in ontwikkeling: voor bloed- en lymfeklierkanker, longkanker, alvleesklierkanker, gynaecologische kanker, schildklierkanker en borstkanker.

Zorgstandaard Kanker

In juli 2014 publiceerden de patiëntenbeweging NFK, KWF Kankerbestrijding en IKNL de eerste zorgstandaard Kanker. De zorgstandaard Kanker is opgesteld door zorgprofessionals en patiënten en beschrijft de wenselijke inhoud en organisatie van de oncologische zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dat wil zeggen: oncologische zorg die aansluit op de behoeften en verwachtingen van patiënten en die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

De zorgstandaard biedt een kader waarmee bestaande en nieuwe kwaliteitsinstrumenten gebundeld worden voor de gehele zorgketen in het gehele ziektetraject van patiënten. De zorgstandaard Kanker verwijst voor een belangrijk deel naar geautoriseerde richtlijnen voor oncologische zorg en is gebaseerd op vastgestelde kwaliteitscriteria van de wetenschappelijke beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

De uitwerking van de zorgstandaard Kanker varieert in de praktijk per tumorsoort, per doelgroep en per regio.

Voor een overzicht van alle oncologische kwaliteitsstandaarden staat op de site van het Zorginstituut Nederland, klik hier.

 

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Ontwikkeling AI-algoritmen voor betere behandeling kanker

UvA en NKI gaan samen nieuwe AI-algoritmen ontwikkelen om kanker beter te kunnen behandelen.

Lees meer

Nieuwe kankermedicijnen in Nederland minst beschikbaar

Nederland scoort het slechtste als wordt gekeken naar het voorschrijven van nieuwe kankermedicijnen, volgens internationaal onderzoek.

Lees meer

KWF financiert 51 nieuwe onderzoeken

€27 miljoen voor onderzoek naar o.a. virussen om kanker te bestrijden.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief