Kwaliteitsinstituut

In mei 2010 besloot de het kabinet tot de oprichting van een nationaal Kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsinstituut bundelt de kennis en ervaring van zes organisaties die zich tot 2013 bezighielden met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg: CVZ, Zichtbare Zorg, KiesBeter, Regieraad Kwaliteit van Zorg, Centrum Klantervaring Zorg en Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Het Kwaliteitsinstituut is onderdeel van het Zorginstituut Nederland (ZINL), een zelfstandig bestuursorgaan en dus een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid. In 2017 wordt het Kwaliteitsinstituut geëvalueerd.

Werkwijze

Het Kwaliteitsinstituut heeft tot doel de permanente verbetering van de zorgkwaliteit en kwaliteitstransparantie in Nederland te bevorderen en ondersteunen. Dit doet zij door het beslissingsproces over ‘welke zorg de juiste is’ te beïnvloeden. Dat gebeurt op vier manieren:

  • Bevorderen van de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten
  • Ondersteunen van de invoering van vastgestelde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten
  • Ontsluiten van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg
  • Bevorderen van gepast gebruik van zorg

Zorginzicht

Op de website van het Kwaliteitsinstituut Zorginzicht.nl wordt het complete overzicht van alle informatie rondom kwaliteit van zorg ontsloten:

  • Kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules)
  • Informatiestandaarden
  • Meetinstrumenten (vragenlijsten en indicatoren)
  • Good Practices

In 2015 zijn bijna 300 medisch specialistische richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland opgenomen in het Register van het Kwaliteitsinstituut. In 2017 zijn ruim 200 van die richtlijnenteksten in patiëntbegrijpelijke taal beschikbaar. Het ontwikkelen van teksten in begrijpelijke taal maakt nu structureel onderdeel uit van het proces van alle richtlijnontwikkeling.

KiesBeter

Op de publiekswebsite Kiesbeter.nl is kwaliteitsinformatie te vinden die iets zegt over hoe goed de geleverde zorg is op een bepaalde locatie of organisatieonderdeel van een zorginstelling.

 

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

UMC betrekt huisarts meer bij behandeling kanker

Kankerpatiënten in de regio Utrecht kunnen tijdens hun behandeling gebruik maken van begeleiding door hun eigen huisarts.

Lees meer

Zonnetjesweek voor huidkankervrije generatie

De belangrijkste oorzaak van huidkanker is onbeschermd in de zon. Dus organiseert het Huidfonds de zonnetjesweek voor een huidkankervrije generatie.

Lees meer

Rapport over leven na kanker

Kankerzorg in beeld schetst grote gevolgen van kanker, op de mensen die ermee leven, hun naasten, collega’s en de maatschappij.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief