Kwaliteitsinstituut

In mei 2010 besloot de het kabinet tot de oprichting van een nationaal Kwaliteitsinstituut. Het Kwaliteitsinstituut bundelt de kennis en ervaring van zes organisaties die zich tot 2013 bezighielden met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg: CVZ, Zichtbare Zorg, KiesBeter, Regieraad Kwaliteit van Zorg, Centrum Klantervaring Zorg en Coördinatieplatform Zorgstandaarden. Het Kwaliteitsinstituut is onderdeel van het Zorginstituut Nederland (ZINL), een zelfstandig bestuursorgaan en dus een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid. In 2017 wordt het Kwaliteitsinstituut geëvalueerd.

Werkwijze

Het Kwaliteitsinstituut heeft tot doel de permanente verbetering van de zorgkwaliteit en kwaliteitstransparantie in Nederland te bevorderen en ondersteunen. Dit doet zij door het beslissingsproces over ‘welke zorg de juiste is’ te beïnvloeden. Dat gebeurt op vier manieren:

  • Bevorderen van de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten
  • Ondersteunen van de invoering van vastgestelde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten
  • Ontsluiten van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg
  • Bevorderen van gepast gebruik van zorg

Zorginzicht

Op de website van het Kwaliteitsinstituut Zorginzicht.nl wordt het complete overzicht van alle informatie rondom kwaliteit van zorg ontsloten:

  • Kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules)
  • Informatiestandaarden
  • Meetinstrumenten (vragenlijsten en indicatoren)
  • Good Practices

In 2015 zijn bijna 300 medisch specialistische richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland opgenomen in het Register van het Kwaliteitsinstituut. In 2017 zijn ruim 200 van die richtlijnenteksten in patiëntbegrijpelijke taal beschikbaar. Het ontwikkelen van teksten in begrijpelijke taal maakt nu structureel onderdeel uit van het proces van alle richtlijnontwikkeling.

KiesBeter

Op de publiekswebsite Kiesbeter.nl is kwaliteitsinformatie te vinden die iets zegt over hoe goed de geleverde zorg is op een bepaalde locatie of organisatieonderdeel van een zorginstelling.

 

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Transformatie oncologie portfolio van Sanofi

Sanofi investeert in nieuwe technologieën en behandelingen en zal de oncologieportfolio de komende vijf jaar volledig transformeren.

Lees meer

Overlevingskans kinderen met Acute Myeloïde Leukemie verbeterd

De overlevingskans van kinderen met Acute Myeloïde Leukemie is flink gestegen volgens onderzoekers van het Prinses Máxima Centrum.

Lees meer

Wereld Kinderkankerdag

Ieder jaar op 15 februari organiseert ICCD de Wereld Kinderkankerdag. In 2019 is het thema palliatieve zorg en het verminderen van pijn.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief