Oncologie en Praktijk

Afbeelding bij Potentieel ongewenste medicatie in laatste levensfase
Potentieel ongewenste medicatie in laatste levensfase
7 oktober 2021

Bijna de helft van oudere patiënten met longkanker ontvangt potentieel ongewenste medicatie in de laatste maand voor overlijden,

Afbeelding bij PARTNR zelflerend systeem tegen vermoeidheid bij kankerpatiënten
PARTNR zelflerend systeem tegen vermoeidheid bij kankerpatiënten
26 oktober 2020

PARTNR combineert medische data met data uit dagelijkse leven om patiënten te adviseren tegen kankergerelateerde vermoeidheid.

Afbeelding bij Digitale beslisboom voor behandeling van pijn bij kanker
Digitale beslisboom voor behandeling van pijn bij kanker
29 september 2020

Om zorgverleners te ondersteunen bij de behandeling van pijn bij kanker is een praktische digitale beslisboom ontwikkeld.

Afbeelding bij Richtlijnen Pijn bij kanker gepubliceerd
Richtlijnen Pijn bij kanker gepubliceerd
19 februari 2020

De herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker is gereed.

Afbeelding bij Factsheet palliatieve zorg laatste levensfase
Factsheet palliatieve zorg laatste levensfase
19 september 2019

34% van de mensen met kanker wordt mogelijk overbehandeld in de maand voor hun overlijden.

Afbeelding bij Intensieve zorg patienten met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase
Intensieve zorg patienten met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase
28 augustus 2019

Patiënten met dikkedarmkanker of longkanker in de laatste levensfase maken veel gebruik van intensieve ziekenhuiszorg, volgens Yvonne de Man (Radboudumc)

Afbeelding bij eQuiPe onderzoekt goede palliatieve zorg
eQuiPe onderzoekt goede palliatieve zorg
1 april 2019

eQuiPe-project brengt behoeften en ervaringen van patiënten en hun naasten in kaart voor verbetering van palliatieve zorg.

Afbeelding bij Bekostiging palliatieve zorg
Bekostiging palliatieve zorg
12 december 2018

In ‘Samenwerken in de palliatieve zorg: zorg rondom de patiënt’, gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes kansrijk lijken. 

Afbeelding bij Handreiking financiering palliatieve zorg
Handreiking financiering palliatieve zorg
21 juli 2018

Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 geeft overzicht van de regelgeving en structuur rond financiering van palliatieve zorg.

Afbeelding bij PalZon voor wetenschappelijk onderzoek palliatieve zorg
PalZon voor wetenschappelijk onderzoek palliatieve zorg
13 juli 2018

PalZon deelt en stimuleert kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg.

Afbeelding bij Herzien Richtlijn Pijn bij levensbedreigende aandoeningen
Herzien Richtlijn Pijn bij levensbedreigende aandoeningen
10 januari 2018

De richtlijnwerkgroep Pijn bij patiënten met levensbedreigende aandoeningen gaat twee bestaande richtlijnen herzien en samenvoegen.

Afbeelding bij Onderzoek Zorginstituut naar behandeling in laatste levensfase
Onderzoek Zorginstituut naar behandeling in laatste levensfase
10 oktober 2017

In het Verbetersignalement ‘Zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker’ geeft het Zorginstituut de onderzoeksresultaten naar zorg voor deze patiënten.

Meer tonen...
Volg ons
© 2022 Genzyme Europe B.V. – Alle rechten voorbehouden.
Deze website is bedoeld voor ingezetenen van Nederland.
[promomats nummer versie v.1.0 – 04/2021].
Click to access the login or register cheese