Prijsbeleid

De vuistregel is dat geneesmiddelen die deel uitmaken van de medisch-specialistische behandeling en in het ziekenhuis of als ziekenhuis verplaatste zorg in de thuissituatie worden toegediend, worden vergoed via de basisverzekering.

Het prijsbeleid voor ziekenhuisgeneesmiddelen is, net als bij huisartsgeneesmiddelen, gereguleerd door de Nederlandse overheid. Het vergoedingsbeleid verschilt echter. Voor zowel huisarts- als ziekenhuisgeneesmiddelen geldt dat de prijs waarvoor de zorgverzekeraar het geneesmiddel inkoopt bij de zorgaanbieder sinds 2012 onder de prestatiebekostiging valt, en niet meer openbaar is.

Maximumprijzen

De maximumprijs die de fabrikant mag berekenen aan de groothandel en de apotheker mag niet boven het gemiddelde van de prijzen in Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uitkomen. Dit is bepaald in de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP).

Link naar actuele Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

   

  Focus

  Contractering oncologische zorg

  Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

  Lees meer

  Onderzoek bij Sanofi

  Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

  Lees meer

  Nascholing

  Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

  Lees meer
  Nieuws

  Bekostiging palliatieve zorg

  IKNL meldt de publicatie van de Handreiking financiering palliatieve zorg 2020. 

  Lees meer

  Publicatie Europese richtlijn melanoom

  De Europese richtlijn voor diagnose, behandeling en nazorg van melanoom is gepubliceerd.

  Lees meer

  Mannen met borstkanker gaan laat naar arts

  Veel mensen zijn zich niet bewust dat óók mannen borstkanker kunnen krijgen en gaan laat naar een arts.

  Lees meer
  Ontvang ook onze nieuwsbrief