Budget

Voor elke overheveling wordt het budget Medisch Specialistische Zorg verhoogd met het bedrag van de uitgaven aan deze geneesmiddelen onder het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit bedrag wordt bekend gemaakt in de Rijksbegroting.

Bij de overheveling van de TNF alfaremmers is een doelmatigheidskorting doorgevoerd. Deze doelmatigheidskorting is niet toegepast voor de oncolytica die per 1 januari 2013 zijn overgeheveld.

Er wordt op dit moment op landelijk niveau ongeveer 5% van het budget voor Medisch Specialistische Zorg uitgegeven aan dure en weesgeneesmiddelen.

Bron: Begroting Dure Geneesmiddelen 2017, juli 2017

Toelichting bij Tabel

Van Beleidsregel Dure Geneesmiddelen (BDG) naar add-on (2012) op basis van Hoofdlijnenakkoord (juli 2011)

 • Realisatieniveau 2010: € 360
 • Groeiprognose 2011 16%: € 418
 • Inkoopkorting 10%: € 376
 • Groeipercentages BDG 2012-2015: 12%; 8%; 4%; 4%
 • Groeipercentage MSZ: 2,5% (constant)
 • Grondslag 2011 BDG: € 439

Toegevoegd aan Budgettair Kader Zorg (BKZ)

 • Nieuw middel tegen melanoom (2013): € 5 2012; € 25 mln. (2013-17)

Overheveling van GVS naar MSZ

 • TNF alfaremmers (2012): € 400 (50 mln. doelmatigheidskorting t.o.v. GVS)
 • Oncolytica en groeihormonen (2013): € 214 2013; € 238 mln. 2014; € 257 mln. 2015-2017
 • Fertiliteitshormonen (2014): € 21 2014; € 22 mln. 2015-2018
 • Injectiemateriaal fertiliteits- en groeihormonen (2014): € 3 2014-2018
 • Lucrin (2015): € 3,5 2014; € 6,9 mln. 2015-2016; € 7,0 mln. 2017-2019
 • Overige Oncolytica (2015): € 25,3 2015; € 25,5 mln. 2016; € 25,8 mln. 2017-2019
 • Ruxolitinib (2015): € 7,9 (incidenteel overgeheveld omdat de structurele kosten nog onvoldoende bekend). Idem voor 2016 en 2017.
 • Correctie overhevelingen 2015 (2016): € 0,3 2015; € 0,6 mln. 2016-2020. Betreft overheveling Siklos per 1 augustus 2015 (€ 1,1 miljoen per jaar) en terugplaatsing Lanvis (€ 0,5 miljoen per jaar).

Budgettair Kader Zorg (BKZ) en Medisch Specialistische Zorg (MSZ) op basis van Rijksbegrotingen.

Budget vs declaraties dure geneesmiddelen

Uit de Monitor Uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg  (juli 2017) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de ziekenhuizen in 2015 € 1,84 miljard declareerden voor dure geneesmiddelen.

Dit betreft niet de inkoopkosten van het ziekenhuis, die tot stand komen na onderhandeling met de geneesmiddelenfabrikanten. Het ministerie van VWS stelt voor een aantal dure geneesmiddelen financiële arrangementen op met fabrikanten van geneesmiddelen. Ook deze kortingen zijn ook niet meegenomen in de NZa monitor. De werkelijke kosten van dure geneesmiddelen kunnen dus lager zijn.

Bron: Monitor Uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg, juli 2017, p. 9

De gedeclareerde bedragen voor de overgehevelde geneesmiddelen lopen fors uit de pas met de overgehevelde bedragen in de Rijksbegrotingen.

Bron: NZa Monitor Uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg, december 2016, p. 21

Bron: Monitor Uitgaven geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg, juli 2017, p. 21

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

NFK: informeer patiënt over neuropathie

Neuropathie door kankerbehandeling heeft impact op dagelijks leven.

Lees meer

E-coach multipel myeloom

Vanaf maart 2021 onderzoekt Isala de meerwaarde van een e-coach voor mensen met mutipel myeloom.

Lees meer

Uitstel oncologische operaties

Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief