Budget

Voor elke overheveling wordt het budget Medisch Specialistische Zorg verhoogd met het bedrag van de uitgaven aan deze geneesmiddelen onder het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit bedrag wordt bekend gemaakt in de Rijksbegroting

Bij de overheveling van de TNF alfaremmers is een doelmatigheidskorting doorgevoerd. Deze doelmatigheidskorting is niet toegepast voor de oncolytica die per 1 januari 2013 zijn overgeheveld.

Er wordt op dit moment op landelijk niveau ongeveer 5% van het budget voor Medisch Specialistische Zorg uitgegeven aan dure en weesgeneesmiddelen.

Toelichting bij Tabel

Van Beleidsregels Dure en Weesgeneesmiddelen (BDG) naar add-on (2012) op basis van Hoofdlijnenakkoord (juli 2011)

 • Realisatieniveau 2010: € 360 mln.
 • Groeiprognose 2011 16%: € 418 mln.
 • Inkoopkorting 10%: € 376 mln.
 • Groeipercentages BDG 2012-2015: 12%; 8%; 4%; 4%
 • Groeipercentage MSZ: 2,5% (constant)
 • Grondslag 2011 BDG: € 439 mln

Toegevoegd aan Budgettair Kader Zorg (BKZ)

 • Nieuw middel tegen melanoom (2013): € 25 mln. (2013-17), € 5 mln. 2012

Overheveling van GVS naar MSZ

 • TNF alfaremmers (2012): € 400 mln. (50 mln. doelmatigheidskorting t.o.v. GVS)
 • Oncolytica en groeihormonen (2013): € 214 mln. (€ 238 mln. 2014; € 257 mln. 2015-17)
 • Fertiliteitshormonen (2014): € 21 mln. (€ 22 mln. 2015-18)
 • Injectiemateriaal fertiliteits- en groeihormonen (2014): € 3 mln. (€ 3 mln. 2015-18)
 • Overige Oncolytica (2015): € 30 mln.

Medisch Specialistische Zorg (MSZ) op basis van Rijksbegroting 2014, september 2013

In maart 2016 bleek uit een analyse van Vektis dat de ziekenhuizen in 2014 voor € 1,7 miljard aan dure geneesmiddelen (incl. stollingsfactoren) verstrekten. Dit bedrag staat in contrast met de kosten die voor dure geneesmiddelen zijn beraamd in de Rijksbegroting: € 1,2 miljard.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Concentratie prostaatkankerzorg door selectieve inkoop

Zorgverzekeraars willen via selectieve inkoop de prostaatkankerzorg concentreren in 2 à 3 centra. De ACM vindt het plan onvoldragen en geeft geen fiat.

Lees meer

Voorlichting NZa bekostiging palliatieve zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert een informatiekaart om zorgaanbieders te informeren over de bekostiging van palliatieve zorg.

Lees meer

Ziekenhuizen betalen niet meer mee aan DICA

Ziekenhuizen betalen niet meer mee aan de kwaliteitsregistraties van DICA. Zorgverzekeraars nemen voortaan de bekostiging voor hun rekening.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief