Oncolytica

Overhevelingslijst voor 2013 is teruggebracht van de aanvankelijk 88 oncolytica naar de volgende geneesmiddelen:

 • Abirateronacetaat (ATC L02BX03)
 • Bexaroteen (ATC L01XX25)
 • Dasatinib (ATC L01XE06)
 • Erlotinib (ATC L01XE03)
 • Everolimus (ATC L01XE10; alleen merknamen AFINITOR en VOTUBIA)
 • Gefitinib (ATC L01XE02)
 • Imatinib (ATC L01XE01)
 • Lapatinib (ATC L01XE07)
 • Lenalidomide (ATC L04AX04)
 • Mitotaan (ATC L01XX23)
 • Nilotinib (ATC L01XE08)
 • Pazopanib (ATC L01XE11)
 • Sorafenib (ATC L01XE05)
 • Sunitinib (ATC L01XE04)

en de volgende hormonen die worden gebruikt bij groeistoornissen:

 • Mecasermine (ATC H01AC03)
 • Somatropine ( ATC H01AC01)

In 2015 werden de volgende zogenoemde Overige oncolytica overgeheveld:

ATC3_L01A ALKYLERENDE MIDDELEN

 • ATC5_L01AA01 CYCLOFOSFAMIDE
 • ATC5_L01AA02 CHLOORAMBUCIL
 • ATC5_L01AA03 MELFALAN
 • ATC5_L01AB01 BUSULFAN
 • ATC5_L01AC01 THIOTEPA
 • ATC5_L01AD02 LOMUSTINE
 • ATC5_L01AX03 TEMOZOLOMIDE

ATC3_L01B ANTIMETABOLIETEN

 • ATC5_L01BB03 TIOGUANINE
 • ATC5_L01BB05 FLUDARABINE
 • ATC5_L01BC01 CYTARABINE
 • ATC5_L01BC06 CAPECITABINE
 • ATC5_L01BC53 TEGAFUR, COMBINATIEPREPARATEN

ATC3_L01C ALKALOIDEN EN OVERIGE NATUURLIJKE PRODUCTEN

 • ATC5_L01CA01 VINBLASTINE
 • ATC5_L01CA02 VINCRISTINE
 • ATC5_L01CB01 ETOPOSIDE
 • ATC5_L01CB02 TENIPOSIDE

ATC3_L01D CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA EN VERWANTE VERBINDINGEN

 • ATC5_L01DA01 DACTINOMYCINE
 • ATC5_L01DB03 EPIRUBICINE
 • ATC5_L01DB06 IDARUBICINE
 • ATC5_L01DB07 MITOXANTRON
 • ATC5_L01DC01 BLEOMYCINE
 • ATC5_L01DC03 MITOMYCINE

ATC3_L01X OVERIGE ONCOLYTICA

 • ATC5_L01XA01 CISPLATINE
 • ATC5_L01XB01 PROCARBAZINE
 • ATC5_L01XX01 AMSACRINE
 • ATC5_L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE (ALLEEN HYDREA)
 • ATC5_L01XX11 ESTRAMUSTINE
 • ATC5_L01XX14 TRETINOINE (ALLEEN VESANOID CAPSULE)
 • ATC5_L01XX17 TOPOTECAN
 • ATC5_L01XX35 ANAGRELIDE
 • ATC5_L01XE18RUXOLITINIB

ATC3_L04A IMMUNOSUPPRESSIVA

 • ATC5_L04AX02THALIDOMIDE

Uit de monitors van de overheveling 2012 en 2013 is gebleken dat “de medicatieoverdracht nog niet op alle plaatsen van het gewenste niveau is. Ook zijn er signalen dat patiënten soms om niet-medische redenen worden geswitcht.” Daarom maakt de minister een pas op de plaats met betrekking tot de voorgenomen verdere overhevelingen van de volgende specialistische middelen:

 • Immunoglobulinen
 • PAH-middelen (voornamelijk weesgeneesmiddelen)
 • Resterende weesgeneesmiddelen
 • MS middelen
 • Hepatitis C middelen
 • Interferonen (overig)
 • Immunosuppresiva bij orgaantransplantatie
 • Antibiotica parenteraal
 • HIV middelen
 • Osteoperose/hyperparathyroidie
 • IJzerchelerende middelen

Bepalingen overheveling

Het GVS wordt per ingangsdatum van overheveling gesloten voor specialistische geneesmiddelen voor de betreffende toepassingsgebieden.

De overgehevelde geneesmiddelen krijgen een add-on en vallen onder het DBC A-segment. Tot 2017 stelde de NZa voor de add-ons dure geneesmiddelen een maximum tarief vast. Dit tarief wordt vastgesteld in de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. Een overzicht van de tarieven en prestaties DBC/DOT door de jaren heen vindt u hier. Sinds 1 januari 2017 worden prestaties en tarieven vastgesteld op het niveau van de lijstprijs (apotheekinkoopprijs, AIP) van de G-standaard.

Voor de geneesmiddelen die overgeheveld zijn, worden voor alle toepassingen waarvoor in het GVS aanspraak bestaat add-ons gemaakt. Dit geldt ook voor off-labeltoepassingen.

Voor geneesmiddelen die in het GVS nadere voorwaarden hebben op Bijlage 2, krijgen de add-ons dezelfde beperkende voorwaarden voor aanspraak vanuit het basispakket en voor bekostiging. Wanneer een zorgverzekeraar een geneesmiddel met Bijlage 2 voorwaarden vergoedt uit coulance, moeten ziekenhuis en zorgverzekeraar expliciete afspraken maken over de bekostiging na de overheveling.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

NFK: informeer patiënt over neuropathie

Neuropathie door kankerbehandeling heeft impact op dagelijks leven.

Lees meer

E-coach multipel myeloom

Vanaf maart 2021 onderzoekt Isala de meerwaarde van een e-coach voor mensen met mutipel myeloom.

Lees meer

Uitstel oncologische operaties

Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief