Pakketsluis

Nieuwe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt (intramurale geneesmiddelen), worden in beginsel zonder bijzondere (prijs-) afspraken toegelaten tot het basispakket.

Echter medio 2015 is de minister van VWS gestart met een pakketsluis om behandelingen met dure intramurale geneesmiddelen bij specifieke indicaties niet automatisch in het basispakket van de zorgverzekering te laten instromen.

Aanscherping pakketsluis

Sinds 1 juli 2018 zijn de criteria voor de inzet van de sluis wettelijk verankerd door een wijziging van het Besluit zorgverzekering. Alleen geneesmiddelen met hoge prijs of groot financieel risico worden in de sluis geplaatst.

Een geneesmiddel komt dan in aanmerking voor de pakketsluis indien:

  • Met de behandeling van één nieuwe indicatie of meerdere nieuwe indicaties samen het verwacht macrokostenbeslag € 40 miljoen of meer per jaar bedraagt. Alle nieuwe indicaties worden in de sluis geplaatst.
  • De kosten van een behandeling voor een nieuwe indicatie per behandeling per jaar € 50.000 of meer zijn en het verwachte macrokostenbeslag van die behandeling € 10 miljoen of meer per jaar bedraagt.

Horizonscan Geneesmiddelen

Op basis van de gegevens uit de zogenaamde Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke middelen in de sluis worden geplaatst.

Voor overzicht pakketsluis 2019 klik hier.

Kamerbrief over aankondiging sluiskandidate 2020, klik hier.

Opname basispakket

Een geneesmiddel in de pakketsluis komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking, als:

  • Er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • Er waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • De minister van VWS succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.
Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Topklinische erkenning voor zorg chronische leukemie Reinier de Graaf

Reinier de Graaf heeft topklinische erkenning gekregen van STZ voor de zorg voor patiënten met chronische leukemie.

Lees meer

Longkankerzorg in netwerk geëvalueerd

IKNL heeft met het regionaal oncologisch netwerk A.R.T.Z. een pilot uitgevoerd om longkankerzorg binnen een netwerk te evalueren

Lees meer

Behandeling uitgezaaide prostaatkanker

Ter gelegenheid van Movember besteedde bijlage Man en Gezondheid volop aandacht aan prostaatkanker, de diagnose en behandeling.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief