Toegang tot dure geneesmiddelen

1996

 

Introductie Taxol (paclitaxel) voor de behandeling van borst- en eierstokkanker. Patiënten moesten behandeling soms via de rechter afdwingen omdat de ziekenhuisbudgetten ontoereikend waren. ‘Postcodegeneeskunde’ en de tweedeling in de zorg.
2002

 

Eerste stofnamenlijst: docetaxel; irinotecan; gemcitabine, oxaliplatin, paclitaxel, rituximab, infliximab (bij M. Crohn), immunoglobuline IV, trastuzumab, botulinetoxine, verteporfin.
Introductie Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Lokale overeenkomst % nacalculatie.
2003

 

Stofnamenlijst Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Max. 75% van de kosten van de in de lijst opgenomen geneesmiddelen. Ook dit % kon per verzekeraar verschillen.
2005

 

Uit onderzoek van BVN naar de toegankelijkheid van Herceptin (trastuzumab) bleek dat 60% van de vrouwen die volgens de Nederlandse richtlijn behandeld zou moeten worden met Herceptin, dit middel in 2004 niet had gekregen. Ook waren er sterke regionale verschillen tussen ziekenhuizen die het middel wel en niet voorschreven.
2006

 

Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Voor alle ziekenhuizen vast vergoedingspercentage van 80% van de netto inkoopkosten, echter zonder macro-economische verruiming. Resterende 20% uit FB budget.
Introductie Doelmatigheidsonderzoek .
Introductie Beleidsregel Weesgeneesmiddelen. 95% vaste vergoeding, alleen voor UMC’s. Eerste stofnamenlijst: laronidase en alglucosidase alfa.
2011

 

Prof.dr. Carin Uyl-de Groot (iBMG) Onaanvaardbaar ongelijk: ”Nieuwe behandelingsmogelijkheden vinden veelal langzaam een weg in de klinische praktijk. Dit, ondanks het feit dat medische richtlijnen al wél vaak aangepast zijn. Patiënten met kanker krijgen in Nederlandse ziekenhuizen minder snel dure innovatieve medicijnen dan patiënten die verblijven in ziekenhuizen in andere Europese landen.”
2012

 

Afschaffing Beleidsregels Dure en Weesgeneesmiddelen
Introductie add-ons bij DBC-zorgproducten. Overgang stofnamenlijsten naar bijlage 5 van Beleidsregel Prestaties en Tarieven Medisch Specialistische Zorg.
Introductie Vertraging bekostigingsmogelijkheid via DOT (afschaffing terugwerkende kracht).
Introductie Prestatiebekostiging voor dure en weesgeneesmiddelen (bilaterale contractonderhandelingen).
Introductie Voorwaardelijke Pakkettoelating voor alle dure en weesgeneesmiddelen.
2012

 

Prof. Steenhoek en prof. Uyl-de Groot (iBMG): “De kans is groot dat volledige willekeur weer gaat bepalen of dure geneesmiddelen worden vergoed. Of medicijnen worden vergoed, hangt dan af van de woonplaats en de zorgverzekeraar van de patiënt. Dat betekent een stap terug in de tijd van twintig jaar.”
2015 Introductie pakketsluis. Voor het stroomt een specialistisch geneesmiddel na registratie niet automatisch in het verzekerde pakket in. Via artikel 2.1 van de Regeling zorgverzekering wordt patiënten de aanspraak hierop ontzegd.
2015 Eerste uittreksel VWS Horizonscan Geneesmiddelen.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

LUMC onderzoek naar genetische afwijkingen en borstkankerrisico’s

LUMC coördineerde internationale studie om te bepalen welke genen het risico op borstkanker verhogen en in welke mate.

Lees meer

Start DRUG Access Protocol

Voor het eerst is het DRUG Access Protocol ingezet om een veelbelovende behandeling van plaveiselcelcarcinoom sneller beschikbaar te stellen.

Lees meer

Sanofi onderzoek naar kankerbehandelingen

De vernieuwde pijplijn van Sanofi omvat een dozijn verbindingen in alle fasen van oncologisch onderzoek.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief