Toegang tot dure geneesmiddelen

 1996

 

Introductie Taxol (paclitaxel) voor de behandeling van borst- en eierstokkanker. Patiënten moesten behandeling soms via de rechter afdwingen omdat de ziekenhuisbudgetten ontoereikend waren. ‘Postcodegeneeskunde’ en de tweedeling in de zorg.
 2002

 

Eerste stofnamenlijst: docetaxel; irinotecan; gemcitabine, oxaliplatin, paclitaxel, rituximab, infliximab (bij M. Crohn), immunoglobuline IV, trastuzumab, botulinetoxine, verteporfin.
Introductie Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Lokale overeenkomst % nacalculatie.
 2003

 

Stofnamenlijst Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Max. 75% van de kosten van de in de lijst opgenomen geneesmiddelen. Ook dit % kon per verzekeraar verschillen.
 2005

 

Uit onderzoek van BVN naar de toegankelijkheid van Herceptin (trastuzumab) bleek dat 60% van de vrouwen die volgens de Nederlandse richtlijn behandeld zou moeten worden met Herceptin, dit middel in 2004 niet had gekregen. Ook waren er sterke regionale verschillen tussen ziekenhuizen die het middel wel en niet voorschreven.
 2006

 

Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Voor alle ziekenhuizen vast vergoedingspercentage van 80% van de netto inkoopkosten, echter zonder macro-economische verruiming. Resterende 20% uit FB budget.
Introductie Doelmatigheidsonderzoek .
Introductie Beleidsregel Weesgeneesmiddelen. 95% vaste vergoeding, alleen voor UMC’s. Eerste stofnamenlijst: laronidase en alglucosidase alfa.
 2011

 

Prof.dr. Carin Uyl-de Groot (iBMG) Onaanvaardbaar ongelijk: ”Nieuwe behandelingsmogelijkheden vinden veelal langzaam een weg in de klinische praktijk. Dit, ondanks het feit dat medische richtlijnen al wél vaak aangepast zijn. Patiënten met kanker krijgen in Nederlandse ziekenhuizen minder snel dure innovatieve medicijnen dan patiënten die verblijven in ziekenhuizen in andere Europese landen.”
 2012

 

Afschaffing Beleidsregels Dure en Weesgeneesmiddelen
Introductie add-ons bij DBC-zorgproducten. Overgang stofnamenlijsten naar bijlage 5 van Beleidsregel Prestaties en Tarieven Medisch Specialistische Zorg.
Introductie Vertraging bekostigingsmogelijkheid via DOT (afschaffing terugwerkende kracht).
Introductie Prestatiebekostiging voor dure en weesgeneesmiddelen (bilaterale contractonderhandelingen).
Introductie Voorwaardelijke Pakkettoelating voor alle dure en weesgeneesmiddelen.
 2012

 

Prof. Steenhoek en prof. Uyl-de Groot (iBMG): “De kans is groot dat volledige willekeur weer gaat bepalen of dure geneesmiddelen worden vergoed. Of medicijnen worden vergoed, hangt dan af van de woonplaats en de zorgverzekeraar van de patiënt. Dat betekent een stap terug in de tijd van twintig jaar.”

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Concentratie prostaatkankerzorg door selectieve inkoop

Zorgverzekeraars willen via selectieve inkoop de prostaatkankerzorg concentreren in 2 à 3 centra. De ACM vindt het plan onvoldragen en geeft geen fiat.

Lees meer

Voorlichting NZa bekostiging palliatieve zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert een informatiekaart om zorgaanbieders te informeren over de bekostiging van palliatieve zorg.

Lees meer

Ziekenhuizen betalen niet meer mee aan DICA

Ziekenhuizen betalen niet meer mee aan de kwaliteitsregistraties van DICA. Zorgverzekeraars nemen voortaan de bekostiging voor hun rekening.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief