Toegang tot dure geneesmiddelen

1996

 

Introductie Taxol (paclitaxel) voor de behandeling van borst- en eierstokkanker. Patiënten moesten behandeling soms via de rechter afdwingen omdat de ziekenhuisbudgetten ontoereikend waren. ‘Postcodegeneeskunde’ en de tweedeling in de zorg.
2002

 

Eerste stofnamenlijst: docetaxel; irinotecan; gemcitabine, oxaliplatin, paclitaxel, rituximab, infliximab (bij M. Crohn), immunoglobuline IV, trastuzumab, botulinetoxine, verteporfin.
Introductie Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Lokale overeenkomst % nacalculatie.
2003

 

Stofnamenlijst Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Max. 75% van de kosten van de in de lijst opgenomen geneesmiddelen. Ook dit % kon per verzekeraar verschillen.
2005

 

Uit onderzoek van BVN naar de toegankelijkheid van Herceptin (trastuzumab) bleek dat 60% van de vrouwen die volgens de Nederlandse richtlijn behandeld zou moeten worden met Herceptin, dit middel in 2004 niet had gekregen. Ook waren er sterke regionale verschillen tussen ziekenhuizen die het middel wel en niet voorschreven.
2006

 

Beleidsregel Dure geneesmiddelen. Voor alle ziekenhuizen vast vergoedingspercentage van 80% van de netto inkoopkosten, echter zonder macro-economische verruiming. Resterende 20% uit FB budget.
Introductie Doelmatigheidsonderzoek .
Introductie Beleidsregel Weesgeneesmiddelen. 95% vaste vergoeding, alleen voor UMC’s. Eerste stofnamenlijst: laronidase en alglucosidase alfa.
2011

 

Prof.dr. Carin Uyl-de Groot (iBMG) Onaanvaardbaar ongelijk: ”Nieuwe behandelingsmogelijkheden vinden veelal langzaam een weg in de klinische praktijk. Dit, ondanks het feit dat medische richtlijnen al wél vaak aangepast zijn. Patiënten met kanker krijgen in Nederlandse ziekenhuizen minder snel dure innovatieve medicijnen dan patiënten die verblijven in ziekenhuizen in andere Europese landen.”
2012

 

Afschaffing Beleidsregels Dure en Weesgeneesmiddelen
Introductie add-ons bij DBC-zorgproducten. Overgang stofnamenlijsten naar bijlage 5 van Beleidsregel Prestaties en Tarieven Medisch Specialistische Zorg.
Introductie Vertraging bekostigingsmogelijkheid via DOT (afschaffing terugwerkende kracht).
Introductie Prestatiebekostiging voor dure en weesgeneesmiddelen (bilaterale contractonderhandelingen).
Introductie Voorwaardelijke Pakkettoelating voor alle dure en weesgeneesmiddelen.
2012

 

Prof. Steenhoek en prof. Uyl-de Groot (iBMG): “De kans is groot dat volledige willekeur weer gaat bepalen of dure geneesmiddelen worden vergoed. Of medicijnen worden vergoed, hangt dan af van de woonplaats en de zorgverzekeraar van de patiënt. Dat betekent een stap terug in de tijd van twintig jaar.”
2015 Introductie pakketsluis. Voor het stroomt een specialistisch geneesmiddel na registratie niet automatisch in het verzekerde pakket in. Via artikel 2.1 van de Regeling zorgverzekering wordt patiënten de aanspraak hierop ontzegd.
2015 Eerste uittreksel VWS Horizonscan Geneesmiddelen.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Samenwerking DICA, DCCG en IKNL darmkankerzorg

DICA, DCCG en IKNL hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de kwaliteit van darmkankerzorg te verbeteren.

Lees meer

Monitor Bevolkingsonderzoek Darmkanker 2017

Bijna 1.4112.000 mensen, ruim 70 procent, hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker, zo blijkt uit de monitor.

Lees meer

EU-portaal geneesmiddelenonderzoek in 2020

Het EU-portaal en de database voor klinisch geneesmiddelenonderzoek worden naar verwachting in de loop van 2020 opgeleverd.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief