Beoordeling dure geneesmiddelen

1983 Alle geregistreerde intramuraal gebruikte geneesmiddelen zijn verondersteld onderdeel van verzekerd pakket en FB.
1999

 

Instelling van de NVMO Commissie Beoordeling Oncologische Middelen (Cie BOM).
Beoordeling van de (indicatie voor) nieuwe en kostbare geneesmiddelen in de oncologie, o.b.v. PASKWIL-criteria: Palliatief, Adjuvant, Specifieke bijwerkingen, KWaliteit van leven, Impact van de behandeling en Level of evidence (2000/04). Eerste rapport over docetaxel en irinotecan.
Kosteneffectiviteit werd niet beoordeeld: “Klinische besluitvorming moet niet afhankelijk zijn van financiële of budgettaire aspecten die bepaald worden door niet-medische factoren.”
2002 Beleidsregel dure geneesmiddelen: Toepassing en nacalculatie % is lokale afspraak met principale zorgverzekeraar.
2003

 

Beleidsregel dure geneesmiddelen: nacalculatie max 75% lokale afspraak met principale zorgverzekeraar; alleen stofnamenlijst. CVZ/CFH voor beoordeling stofnamenlijst beleidsregel dure geneesmiddelen; consultatie beroepsgroep; CTG (‘NZa’) voor besluit.
2004 Hechtere samenwerking NVMO/NVZA: ziekenhuisapotheker lid van Commissie BOM.
2006

 

Beleidsregel dure geneesmiddelen: alleen stofnamenlijst; nacalculatie standaard 80%.
Introductie 4 jarig doelmatigheidsonderzoek voor plaatsing op beleidsregels dure en weesgeneesmiddelen. Beoordeling en herbeoordeling: CVZ/CFH.
2007

 

Voorstel NZa opname Substitutiebepaling in beleidsregel Dure geneesmiddelen
NVMO Consensustekst voor behoud behandelpalet voor ‘tailored therapy’.
2011/11

 

Open instroom basispakket. Minister VWS: “Omdat het in het open aanspraaksysteem gezien de huidige instituties al gebruikelijk is dat nieuwe geneeskundige interventies zonder toetsing vooraf in het pakket kunnen instromen, en gelet op het feit dat de werkzaamheid/veiligheid van een nieuw geneesmiddel al uitvoerig is onderzocht (voor het verkrijgen van de handelsvergunning), kan doorgaans worden aangenomen dat de toepassing van het nieuwe specialistische geneesmiddel voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.”
2012

 

Add-ons voor alle stofnamen op beleidsregels dure en weesgeneesmiddelen.
Prestatiebekostiging: selectieve inkoop en contractafspraken o.b.v. prijs, volume, kwaliteit (inzet).
De dure/weesgeneesmiddelen ook onder Voorwaardelijke pakkettoelating voor behoud doelmatigheidsonderzoek. Beoordeling: CVZ/CFH.
2012

 

Eerste negatieve (her)beoordelingen CVZ o.b.v. (ingeschatte) therapeutische effectiviteit en/of kosteneffectiviteit op groepsniveau: Remicade, Xolair; Myozyme, Fabrazyme, Tyverb, Lucentis, Benlysta.
2012/06

 

Nieuwe beoordelingssystematiek Cie BOM: “Door de opkomst van zeer verschillende middelen, van klassieke cytostatica tot targeted drugs, grotere verschillen in prognose en meer variatie in gerapporteerde eindpunten is de beoordeling op effectiviteit complexer geworden. Vijf parallelle assen waarbij de eindconclusie een afweging is van factoren: Kankersoort; Vergelijken met referentiebehandeling; Kwaliteit van de studie; Effectiviteit; Kosten.”
Géén ‘aanvaardbare kostennorm’. Wel zal NVMO kostennormering op de politieke agenda zetten.
2012/07

 

Nieuwe richtlijnensystematiek NVMO: “Richtlijnen voor de vier meest voorkomende tumortypes, max 75 pagina’s, jaarlijks bijgesteld door een evenwichtige vertegenwoordiging van (gemandateerde) landelijke experts. Voor de andere tumortypes volstaan Europese richtlijnen: een Nederlands addendum van hoogstens enkele pagina’s, geschreven en tweejaarlijks gereviseerd door ‘experts in the field‘.”
2012/12

 

Multidisciplinair normeringsrapport SONCOS (NVCO, NVMO, NVRO) voor de oncologische zorg voor volwassenen in Nederland: Minimumeisen voor zorginstellingen en de bij de zorg betrokken artsen en andere professionals. Consequenties (IKNL):
Op 2 na moeten alle NL ziekenhuizen een deel van hun kankerbehandelingen staken als gevolg van de nieuwe kwaliteitsnormen.
> 50% van alle ziekenhuizen moet stoppen met operaties voor slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker, chirurgische behandeling van weke delenkanker en complexe operaties voor baarmoederhalskanker.
7 ziekenhuizen moeten stoppen met de chirurgische behandeling van endel- en dikke darmkanker.
8 ziekenhuizen moeten stoppen met de behandeling van longkanker.
2013 overgangsjaar -> Effect op concentratie oncologische zorg (ook niet-operatief) en contracteringSoncos brengt elk jaar een nieuw multidisciplinair normeringsrapport uit.
2016 Instelling van de Commissie beoordeling add-on geneesmiddelen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Beoordeelt namens de zorgverzekeraars de aanspraak en vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen en geregistreerde en off-label indicaties.
2016 NVMO past PASKWIL criteria aan.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

NFK: informeer patiënt over neuropathie

Neuropathie door kankerbehandeling heeft impact op dagelijks leven.

Lees meer

E-coach multipel myeloom

Vanaf maart 2021 onderzoekt Isala de meerwaarde van een e-coach voor mensen met mutipel myeloom.

Lees meer

Uitstel oncologische operaties

Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief