Diagnose Behandeling Combinatie

1983 Open einde-financiering -> Functiegerichte budgettering (FB)
1987

 

Plan Dekker: Bereidheid tot verandering, over structuur en financiering van de gezondheidszorg.
‘Basisverzekering’ met daarin 85% van de bestaande voorzieningen.
1991

 

Commissie Dunning: Kiezen en delen. ‘De trechter van Dunning’.
Solidariteit niet beperken op leeftijd, leefstijl, persoonlijkheidskenmerken of wederkerigheidsbeginsel maar op noodzakelijkheid, werkzaamheid, doelmatigheid en mogelijkheid eigen rekening/verantwoording.
1994

 

Commissie Biesheuvel: Gedeelde zorg, betere zorg. ‘GMSB’, ‘Producttypering’ en ‘Outputpricing’.
Platform Modernisering Curatieve Zorg: productprijzen met ziekenhuiskosten en specialistenhonorarium.
1995

 

Honorarium o.b.v. Verrichtingensysteem -> Lumpsumhonorering.
Werkweken steeds korter; wachtlijsten steeds langer -> wachtlijstgelden (1997: heup, knie, oog) -> transparantie wachttijden (2000) -> transparantie kwaliteit (IGZ kwaliteitsindicatoren 2002) -> ‘lijstjes’.
1996 LSV: Producttypering in ontwikkeling (Blauwe boek). WV’s verzocht producten te typeren. NVvH al klaar.
2000 2e Stuurgroep DBC: NVZ, VAZ (‘NFU’), OMS, ZN – toehoorders VWS, CTG/NZa, CVZ, GGZ-NL.
2003

 

Start vrijwillig ‘Bomhoff’-experiment met vrije prijzen voor 17 ‘wachtlijst-DBC’s’ (total hip, knee, cataract).
VWS neemt DBC-regie over van het veld. Stuurt op regierol zorgverzekeraars.
2005

 

DBC: 33.000 door WV’s ontwikkelde DBC’s.
A-segment: max tarieven, vastgesteld door NZa en onder FB; B-segment: vrije tarieven en vrij volume.
10% B-segment. Oncologie: Blaastumor (alleen operatief).
2006

 

Introductie Zorgverzekeringswet. Verplichte basisverzekering. Natura- of restitutiepolis.
Selectieve inkoop op prijs-volume-kwaliteit. Jaarlijks ‘stemmen met de voeten’.
Artikel 13 Zvw: Recht op een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.
2008 20% B-segment. Oncologie: maligne mamma (alleen operatief); prostaatcarcinoom.
2009 34% B-segment. Oncologie: (bij)niertumor; maligniteit mamma; maligne dermatosen.
2012

 

DOT: 4400 DBC-zorgproducten, 2 soorten add-ons (Dure geneesmiddelen en IC).
70% B-segment. Oncologie: alle overige carcinomen; WBMV, kinderzorg en dure oncolytica in A-segment.
A- én B-segment onder Prestatiebekostiging.

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

Samenwerking DICA, DCCG en IKNL darmkankerzorg

DICA, DCCG en IKNL hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de kwaliteit van darmkankerzorg te verbeteren.

Lees meer

Monitor Bevolkingsonderzoek Darmkanker 2017

Bijna 1.4112.000 mensen, ruim 70 procent, hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker, zo blijkt uit de monitor.

Lees meer

EU-portaal geneesmiddelenonderzoek in 2020

Het EU-portaal en de database voor klinisch geneesmiddelenonderzoek worden naar verwachting in de loop van 2020 opgeleverd.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief