Kostencriterium dure geneesmiddelen

1991

 

Trechter van Dunning: pakketbeoordeling als 1e op Noodzakelijkheid, 2e op Werkzaamheid, 3e op Doelmatigheid en 4e op Mogelijkheid eigen rekening/verantwoording.
1999

 

NICE Quality Adjusted Life Year (QALY) drempel £20,000 / £30,000. Veel gebruikt voorbeeld voor Nederland. Maar wel vangnet voor toepassing oncolytica: Cancer Drug Fund.
1999 – 2006

 

CVZ Pakketprincipes: Noodzakelijkheid, Effectiviteit, Kosteneffectiviteit en Uitvoerbaarheid. Geen harde grens voor de kosten per QALY maar een bandbreedte: van €10.000 voor een beperkte ziektelast tot €80.000 voor een zeer ernstige ziektelast.
2006

 

Introductie 4 jarig Doelmatigheidsonderzoek voor plaatsing op beleidsregels dure en weesgeneesmiddelen. Beoordeling en herbeoordeling: CVZ/CFH.
2006 RVZ Zinnige en duurzame zorg. Adviseert grens bij 80.000 euro per QALY.
2012

 

Introductie Voorwaardelijke pakkettoelating voor alle dure en weesgeneesmiddelen
CVZ beoordeling voor behoud pakket (aanspraak verzekerde) i.p.v. behoud aanvullende bekostiging
Eerste negatieve pakketadviezen CVZ o.b.v. (ingeschatte) effectiviteit en/of kosteneffectiviteit.
Introductie Pay for Performance: prijsverlaging; prijs/volume of prijs/effectiviteit afspraken bij therapeutische méérwaarde maar niet bewezen kosteneffectiviteit of ‘te hoge’ macrobudgetimpact.
Eerste onderhandelingen met geneesmiddelenfabrikanten over kostenreductie.
Doorontwikkeling Voorwaardelijke pakkettoelating voor extramurale farmacie, diagnostica, hulpmiddelen.
2012/06

 

Nieuwe beoordelingssystematiek Cie BOM: Vijf parallelle assen waarbij de eindconclusie een afweging is van factoren: Kankersoort; Vergelijken met referentiebehandeling; Kwaliteit van de studie; Effectiviteit; Kosten.
Géén ‘aanvaardbare kostennorm’. Wel zal NVMO kostennormering op de politieke agenda zetten.
2013

 

CVZ adviseert minister VWS aparte financieringsvorm in te stellen voor dure (wees)geneesmiddelen (2012/11). Minister besluit hier niet toe. Wel zal zij overwegen of er, “naast de waarborgen die een protocol bieden, ook een onafhankelijke commissie een rol kan hebben in de doelmatige toepassing van weesgeneesmiddelen.” T.a.v. de behandeling van de Ziekte van Pompe en Fabry: “Maatschappelijk aanvaardbare uitgaven en kosten voor de behandeling zijn een belangrijke voorwaarde voor continuering van de vergoeding na 2013.”
2014 Minister sluit de eerste financiële arrangementen voor specialistische geneesmiddelen: Myozyme voor de Ziekte van Pompe, en Replagal en Fabrazyme beide voor de Ziekte van Fabry.
2016 Eerste financiële arrangement voor een oncolyticum: nivolumab.

 

Focus

Contractering oncologische zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten over alle DBC-zorgproducten bilaterale contractafspraken maken. Ook over alle DBC zorgproducten oncologische zorg, de add-ons dure geneesmiddelen en de overgehevelde oncolytica.

Lees meer

Onderzoek bij Sanofi

Sanofi heeft een lange staat van dienst op het gebied van R&D oncologie, met name in chemotherapie en targeted therapy. Het oncologie R & D portfolio bevat een reeks van innovatieve behandelingen.

Lees meer

Nascholing

Sanofi biedt services ter ondersteuning van de oncologische praktijk, zoals seminars oncologie en praktijk, bekostigingsbijeenkomsten, online geaccrediteerde nascholingen en congressen.

Lees meer
Nieuws

NFK: informeer patiënt over neuropathie

Neuropathie door kankerbehandeling heeft impact op dagelijks leven.

Lees meer

E-coach multipel myeloom

Vanaf maart 2021 onderzoekt Isala de meerwaarde van een e-coach voor mensen met mutipel myeloom.

Lees meer

Uitstel oncologische operaties

Ziekenhuizen zien zich door het stijgende aantal coronapatiënten op ic-afdelingen gedwongen de reguliere zorg verder af te schalen.

Lees meer
Ontvang ook onze nieuwsbrief