Header
Nieuwe modelovereenkomst klinisch onderzoek

Nieuwe modelovereenkomst klinisch onderzoek

Een nieuwe modelovereenkomst maakt het makkelijker om in Nederland sneller te starten met klinisch onderzoek dat geïnitieerd en gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie.

Lees verder

---
Familie informeren erfelijke kanker

Familie informeren erfelijke kanker

KWF Kankerbestrijding komt met advies om het informeren van familieleden van een indexpatiënt met erfelijke kanker te verbeteren.

Lees verder

---
Postcodegeneeskunde oudere kankerpatient

Postcodegeneeskunde oudere kankerpatient

Oudere kankerpatiënten krijgen in het ene ziekenhuis veel eerder een genezende behandeling aangeboden dan in het andere, zo kopte Trouw in mei 2016 op basis van NKR-data. Dit artikel over postcodegeneeskunde was aanleiding tot het stellen van Kamervragen door de PVDA.

Lees verder

---
App Interacties oncologische middelen

App Interacties oncologische middelen

De app 'Interacties oncologische middelen 2016' is sinds 7 juli beschikbaar en vervangt de app 2015, zo meldt KNMP. De applicatie is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en artsen bij de behandeling van patiënten met kanker.

Lees verder

---
Behandeling hormoongevoelig prostaatcarcinoom

Behandeling hormoongevoelig prostaatcarcinoom

Recentelijk zijn gegevens beschikbaar gekomen van studies die het inzetten van docetaxel bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom hebben bestudeerd. De NVMO-commissie BOM (Beoordeling van Oncologische Middelen) bespreekt in haar advies twee studies: CHAARTED en STAMPEDE. Beide studies werden uitgevoerd bij mannen met nieuw gediagnosticeerd (en dus per definitie hormoonsensitief) lokaal gevorderd of primair gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

Lees verder

---
FMS: afspraken voorschrijven dure geneesmiddelen

FMS: afspraken voorschrijven dure geneesmiddelen

Medisch specialisten willen duidelijke afspraken over het voorschrijven en toepassen van dure geneesmiddelen. Zij voelen zich mede verantwoordelijk voor de kosten van de zorg en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een verantwoorde en doelmatige inzet van dure geneesmiddelen.

Lees verder

---
Aanbod experimentele geneesmiddelen in Nederland

Aanbod experimentele geneesmiddelen in Nederland

Artsen in Nederland hebben de afgelopen drie jaar zeker 1700 kankerpatiënten aan experimentele geneesmiddelen geholpen. Dit stelt de Volkskrant op basis van cijfers van acht farmaceutische bedrijven en gegevens van de IGZ.

Lees verder

---
Informeer borstkankerpatienten over klinisch onderzoek

Informeer borstkankerpatienten over klinisch onderzoek

Borstkankervereniging Nederland (BVN) deelde 4 juli 2016 het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg uit aan 83 van de 88 ziekenhuizen. Een heel mooi resultaat. Maar BVN ziet nog wel een aantal verbeterpunten, bijvoorbeeld de informatievoorziening over medisch wetenschappelijk onderzoek (trials) en daarmee het benutten van patiëntendeelname.

Lees verder