Header
Nationale servicedesk personalised medicines

Nationale servicedesk personalised medicines

Op 1 februari 2018 opent ZonMW de nationale servicedesk voor verantwoord omgaan met ethische, juridische en maatschappelijke vraagstukken bij personalised medicines.

---
Virtueel kankerinstituut Oncode van start

Virtueel kankerinstituut Oncode van start

Op 5 februari 2018 gaat het Oncode Institute van start. 550 onderzoekers uit 9 instituten werken samen om wetenschappelijke doorbraken sneller bij de patiënt brengen.

---
Monitoring belasting kinderen tijdens onderzoek

Monitoring belasting kinderen tijdens onderzoek

De CCMO onderzoekt hoe ervaren belasting bij kinderen en wilsonbekwame proefpersonen op systematische wijze kan worden verzameld en geanalyseerd.

---
Richtlijnen diagnostiek en preventie erfelijke tumoren

Richtlijnen diagnostiek en preventie erfelijke tumoren

De verschillende uitkomsten van DNA-diagnostiek kunnen verwarrend zijn voor de patiënten en hun familieleden. Dit verdient speciale aandacht bij de erfelijkheidsvoorlichting.

---
Farmacogenetica: effectief maar niet altijd vergoed

Farmacogenetica: effectief maar niet altijd vergoed

Ongeveer 95% van de patiënten in Nederland heeft ten minste één afwijking in het panel van genen waarvoor een geneesmiddeladvies beschikbaar is.

---
Wijzigingen add-on beleid 2018

Wijzigingen add-on beleid 2018

De NZa heeft per 1 januari 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd voor het add-on beleid.

---
Nieuwe horizonscan oncolytica

Nieuwe horizonscan oncolytica

De Horizonscan geneesmiddelen is nu beter te raadplegen en het inhoudelijke aanbod is verruimd.

---
Horizonscan Sanofi: geneesmiddelen in ontwikkeling

Horizonscan Sanofi: geneesmiddelen in ontwikkeling

In december 2017 presenteerde Sanofi de ‘Horizonscan’ van het bedrijf: de Research and Development strategie en de geneesmiddelen in ontwikkeling.